Prawie 2 mln zł dofinansowania dla naszych Klientów w ramach Działania 6.5 RPO woj. zachodniopomorskiego!

1 czerwca 2017
Brak Komentarzy
549 wyświetleń

Uprzejmie informujemy, że w ramach Działania 6.5 RPO woj. zachodniopomorskiego dofinansowanie otrzymały obydwa napisane przez nas wnioski dla naszych Klientów w wysokości 949 926,99 zł i 947 291,20 zł! Przedmiotem konkursu było kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Dzięki realizacji projektów w sumie 144 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo otrzymają kompleksowe wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym m.in. osoby:

  • niepełnosprawne
  • o niskich kwalifikacjach
  • w wieku 50+
  • długotrwale bezrobotne
  • zamieszkujące obszary wiejskie.

 

Zadania realizowane w ramach obydwu projektów, to m.in. obligatoryjne IPD i indywidualne pośrednictwo pracy, a także wsparcie doradcze, kursy i szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje oraz staże u pracodawców.

 

Sukces jest tym większy, że na 18 projektów, które otrzymały dofinansowanie aż 2 są nasze, a jeden z nich zajął II MIEJSCE na liście rankingowej!

 SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

POROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!