s10 

 DOTACJE NA INWESTYCJE – INWESTYCJE W ŚRODKI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w swojej kategorii, o wieloletniej tradycji. Kształci ponad 5000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 3 wydziałach: 2 w Poznaniu i 1 zamiejscowym w Gorzowie Wlkp.

Potrzeby

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku opracowała cele strategiczne swojego rozwoju na lata 2010-2010. Są wśród nich:

- kształcenie takich specjalistów, którzy są poszukiwani przez pracodawców,

- stworzenie warunków dla pracowników naukowych do prowadzenia badań na najwyższym poziomie,

- optymalne wykorzystanie kapitału ekonomicznego, infrastrukturalnego, organizacyjnego i ludzkiego.

Aby sprawnie koordynować realizację celów Uczelni konieczne było wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie i organizację zasobów organizacji, kapitału ludzkiego oraz ocenę jakości świadczonych usług.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piasecznego w Poznaniu. Dotacja: powyżej 3.000.000 PLN.

Jak te potrzeby spełniliśmy?

W 2012 roku zostaliśmy zaproszeni przez Władze AWF do współpracy. Naszym zadaniem było opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu UCZELNIA JUTRA – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nasze zadanie wykonaliśmy wzorowo, tj. wniosek przygotowany przez SENSE zajął 1 miejsce w rankingu projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wartość jego budżetu to 3 017 639,00 PLN.

Jego efekty to:

obr8a poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

obr8a poprawa jakości świadczonych usług

obr8a usprawnienie obiegu dokumentów

obr8a wzrost prestiżu Uczelni

obr8a podniesienie wydajności pracy.

Co zrobiliśmy dla AWF?

Nasze usługi dla Uczelni objęły:

obr8a przygotowanie wniosku o dofinansowanie

obr8a pozyskanie dotacji o wartości 3 017 639,00 PLN

obr8a wsparcie dla Uczelni w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie.

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!