s4

DOTACJE NA ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO – PROJEKTY SPOŁECZNE

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) to największa sieć inkubatorów przedsiębiorczości w Europie. Aktywnie wspierają przedsiębiorstwa, zapewniając powierzchnię niezbędną do prowadzenia działalności, strukturę prawną, specjalistyczne doradztwo i liczne szkolenia. Działają na rzecz komercjalizacji wiedzy ze środowiska akademickiego do biznesu.

 

Potrzeby

AIP jako instytucja wsparcia budująca swoją ofertę wokół rzeczywistych potrzeb rynku potrzebowała aktualnych danych nt. koniunktury, oczekiwań przedsiębiorców, danych statystycznych o rozwoju przedsiębiorczości regionalnie. Miała też świadomość, że efektywne wsparcie wymaga zaangażowania i współpracy licznych graczy lokalnych: władz samorządowych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz integracji instytucji otoczenia biznesu.

 

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Dotacja: powyżej 800.000 PLN.

 

Jak je spełniliśmy?

Nasza współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości ma swoje korzenie zanim zaistnieliśmy jako firma na rynku. Na rynku wspierania biznesu działamy od 2004 roku. Spotykaliśmy się jako eksperci na konferencjach, warsztatach, ważnych wydarzeniach branżowych. Darzyliśmy się dużym szacunkiem i postanowiliśmy zrobić coś razem, coś co będzie wartościowe i ważne dla przedsiębiorstw. Tak też, w oparciu o potrzeby AIP opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ, mającego na celu głęboką analizę sytuacji gospodarczej w Wielkopolsce, potrzeb przedsiębiorstw i identyfikacji potencjalnych liderów zmiany w każdym subregionie. Projekt o wartości 797.694,80 PLN otrzymał dofinansowanie i był realizowany o okresie 04.2009-03.2011.

Jego efektem było:

 

obr8a opracowanie wyników badań na temat trendów rozwojowych w Wielkopolsce

obr8a budowa partnerstw lokalnych w 5 subregionach Wielkopolski

obr8a ukonstytuowanie 5 liderów zmiany w subregionach: konińskim – Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, leszczyńskim – Leszczyńskie Centrum Biznesu, pilskim – Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, kalisko-ostrowskim – HOLDIKOM S.A. oraz poznańskim – SENSE consulting

obr8a realizacja działań promocyjnych wspierających budowę społeczności lokalnych na rzecz zmiany gospodarczej

obr8a przekształcenie projektu w kolejną inicjatywę WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE  mające na celu stały pomiar koniunktury w regionie i dostarczanie przedsiębiorstwom kluczowych danych do rozwoju biznesu.

 

Co zrobiliśmy dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości?

Nasze wsparcie dla Fundacji objęło:

obr8a przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o analizę potencjału i dostępnych źródeł dofinansowania

obr8a pozyskanie dotacji w wysokości niespełna 800.000 PLN

obr8a obsługę projektu w zakresie: zarządzania projektem, organizacji kampanii promocyjno-informacyjnej, budowie partnerstw lokalnych oraz nadzoru nad realizacją badań.

Projekt zakończył się konferencją objętą patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której wzięło udział ponad 100 osób, w tym Prezydenci wszystkich większych miast województwa.

 

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!