ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Lean

MODUŁ I: Standard szczupłego zarządzania

ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA: Wprowadzenie do Lean Management

NAPRAWIAJ – efektywne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie

ANGAŻUJ. Ludzie w podejściu KAIZEN

Trener Akademii Lean

TOMASZ PŁUCIENNIK

Trener, konsultant i pasjonat LEAN, wykładowca oraz właściciel LeanON.

Specjalizującej się prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu metodologii LEAN. Certyfikowany Black Belt Lean SixSigma. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych min. z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej ( Jako Lean Six Sigma Leader z sukcesem wdrożonych wiele projektów usprawniających. Obecnie jako Konsultant Systemu Produkcyjnego współpracuje z menadżerami na różnych szczeblach zarządzania z różnych obszarów, szkoląc i wspierając ich między innymi w rozwiązywaniu problemów, prowadzeniu projektów usprawniających, budowaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia na Politechnice Poznańskiej w ramach studiów podyplomowych Specjalizuje się w tematyce wprowadzenia do LEAN (LEAN/LEAN SIXSIGMA, TPS, TOYOTA KATA, typy strat, szanse i zagrożenia, LEAN w strukturze organizacyjnej), rozwiązywania problemów 8 D, A 3 5 W 2 H, diagram ISHIKAWY, 5 WHY, PARETO, jest/nie jest, POKA YOKE, andon ciągłego doskonalenie ( DMAIC, Kaizen burza mózgów, SMED, TPM, Just in time Kanban Gemba One piece flow digitalizacja), zarządzanie wynikami i ustalania celów (zarządzanie wizualne, KPI, OEE, wskaźniki LAG/LEAD, strategy deployment organizacji stanowisk pracy 5 S, strefowanie, standaryzacja, utrzymanie wyników), analizie procesów ( VSM, diagram spaghetti, FMEA, procesy VA/NVA/BVA), zarządzaniu zmianą ( krzywa uczenia, Agile, szkolenia i motywacja pracowników, 262).

01.

SZKOLENIE

ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA: Wprowadzenie do Lean Management

Początek naszej drogi to dwudniowe Wprowadzenie do Lean Management – japońskiej filozofii zarządzania opartej na wartościach, elastyczności i ograniczeniu marnotrawstwa, która stanowi dziś metodykę prowadzenia sprawnych organizacji.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Podstawowe metody i idea ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

 • Moduł 2. Rozróżnienie efektywności zasobów i efektywności przepływu.

 • Moduł 3. Diagnozowanie potencjałów w organizacji i zwiększenie jej efektywności.

 • Moduł 4. Analiza dostępnych danych jako punkt wyjścia do obecnego poziomu marnotrawstwa w firmie.

 • Moduł 5. Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Poznanie zasad zarządzania wizualnego.

 • Moduł 6. Strategia i cele wdrożenia koncepcji Lean w przedsiębiorstwie.

 • Moduł 7. Motywowanie pracowników do podążania za zmianą.

 • Moduł 8. Skuteczne narzędzia komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa dla wdrożenia Lean.

 • Moduł 9. Zarządzanie zmianą, ponieważ ciągłe doskonalenie to zmiana.

 • Moduł 10. Jak znaleźć czas na doskonalenie?

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Poznasz kluczowe zasady koncepcji Lean.

Dowiesz się, jakie metody i narzędzia pomogą Ci doskonalić procesy (zredukować koszty, podnieść efektywność procesów, zwiększyć wydajność i zwiększyć zaangażowanie pracowników w funkcjonowanie firmy).

Zmienisz spojrzenie na procesy realizowane w przedsiębiorstwie przez pryzmat wartości dodanej.

Będziesz potrafić dostrzegać wartości z perspektywy klienta.

Zdobędziesz umiejętności rozróżniania efektywności zasobów i efektywności przepływu.

Nauczysz się diagnozować potencjały w organizacji i wykorzystywać je dla zwiększenia efektywności.

Będziesz gotowy, by wdrożyć podstawowe mechanizmy Lean w Twojej organizacji.

02

SZKOLENIE

NAPRAWIAJ – efektywne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie.

Poznaj efektywną metodykę rozwiązywania problemów „Problem solving”. Zbuduj z nami adekwatne dla Twojego przedsiębiorstwa narzędzia konstruktywnego i systematycznego analizowania i skutecznej eliminacji problemów.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.

 • Moduł 2. Główne pojęcia i narzędzia związane z rozwiązywaniem problemów.

 • Moduł 3. Metody pracy w zespołach projektowych a rozwiązywanie problemów.

 • Moduł 4. Kultura nastawiona na rozwiązywanie problemów.

 • Moduł 5. Ciągłe doskonalenie procesów.

 • Moduł 6. Warsztaty praktyczne – implementacja poznanych metod, technik i narzędzi w kontekście skuteczności rozwiązywania problemów.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Poznasz 10 narzędzi rozwiązywania problemów

Będziesz wiedział, jak rozwiązać problem całościowo, skutecznie je eliminując

Będziesz potrafił z wyprzedzeniem ocenić ryzyko w procesach produkcyjnych

Będziesz potrafić dostrzegać wartości z perspektywy klienta.

Będziesz potrafił ocenić prawdziwe przyczyny problemów i unikać sytuacji „gaszenia pożarów”

Będziesz doskonalił procesy w swojej firmie, dzięki czemu sytuacje problemowe będą pojawiały się rzadziej

Będziesz gotowy, by wdrożyć podstawowe mechanizmy Lean w Twojej organizacji.

03

SZKOLENIE

ANGAŻUJ. Ludzie w podejściu KAIZEN.

W japońskim „Kai” oznacza zmiany, a „Zen” – na lepsze. W procesach biznesowych odnosi się do ciągłego doskonalenia poprzez stopniową eliminację wykrytych niezgodności i budowę struktury odpowiedzialności. Program Kaizen spośród innych metod Lean wyróżnia się tym, że angażuje w proces doskonalenia wszystkich pracowników zaangażowanych w działanie procesu.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Moduł 1. Geneza i kluczowe zagadnienia programu Kaizen.

 • Moduł 2. Metody angażowania pracowników w rozwój procesów.

 • Moduł 3. 7 kroków KAIZEN w procesie rozwiązywania problemów.

 • Moduł 4. Budowanie efektywnego programu sugestii pracowniczych – praca nad case firmy.

 • Moduł 5. System zgłaszania pomysłów usprawnień.

 • Moduł 6. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: struktura odpowiedzialności i organizacja zespołów KAIZEN.

 • Moduł 7. Rozwiązania możliwe do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Poznasz metody angażowania pracowników w rozwój procesów

Dowiesz się, jak zbudować efektywny program sugestii pracowniczych

Dowiesz się, jak stworzyć system zgłaszania pomysłów usprawnień

Będziesz potrafić opracować standardy operacyjne mające na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!