ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Marketingu

MODUŁ II: STRATEG MARKETINGU

Program modułu „Strateg marketingu”, jest kolejnym poziomem rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników względem programu z modułu I „Analityk działań marketingowych”. Rekomenduje się organizację drugiego poziomu Akademii Marketingu po minimum 3, a maksymalnie 6 miesiącach od ukończenia pierwszego poziomu. Szkolenia w poziomie II służą rozwojowi kompetencji uczestników na miarę ekspertów w dziedzinie marketingu.

Szkolenia w ramach Akademii Marketingu – Moduł I: ANALITYK DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Analityka rynkowa i strategia lokalna na tle działań konkurencji

Zaawansowane narzędzia digital i pozyskiwanie leadów

Trendy konsumenckie 2.0 oraz customer insights i ich wykorzystanie

01.

SZKOLENIE

Analityka rynkowa i strategia lokalna na tle działań konkurencji

Szkolenie pozwala rozwinąć umiejętności analizy rynku i w oparciu o nią budowania strategii. Podczas treningu poznawanych metod uczestnicy pracują na case studies swojej firmy, wypracowując gotowe do wdrożenia analizy i elementy strategii marketingowej.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Customer journey dla różnych grup klientów

 • System informacyjny oceny potencjału rynkowego

 • Zarządzanie doświadczeniami klientów – integrowanie działań marketingowych i sprzedażowych

 • Przegląd metod badania lokalnej konkurencji

 • Budowa lokalnej strategii

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Nabycie umiejętności identyfikowania ścieżek decyzyjnych różnych grup klientów

Analiza ścieżek decyzyjnych różnych grup klientów

Nabycie umiejętności prowadzenia analizy rynku lokalnego i lokalnej konkurencji

Rozwinięcie zdolności budowania efektywnej strategii marketingowej w oparciu o analizy ścieżek decyzyjnych klientów, rynku i konkurencji

Wygenerowanie pomysłów konkurowania z lokalną konkurencją

02

SZKOLENIE

Zaawansowane narzędzia digital i pozyskiwanie leadów

Szkolenie pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności digital marketingu. Uwzględnia trening wybranych narzędzi oraz budowanie strategii marketingu online. Spotkanie jest okazją do rewizji dotychczasowych działań i zaplanowania niezbędnych optymalizacji. W jednym z modułów w szczególności koncentruje się na concent marketingu na YouTube.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Sztuka generowania leadów (szans) od A do Z

 • Budowanie strategii pozyskiwania leadów przy określonym budżecie

 • Zaawansowane narzędzia social media managera

 • Zaawansowane narzędzia content marketera i web-writera

 • Zaawansowane narzędzia web managera i analityka digitalowego

 • Social media i content marketing na YouTube

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Zdobycie wiedzy o zaawansowanych narzędziach marketingu online

Rozwinięcie umiejętności generowania zaplanowanych leadów

Rozwinięcie umiejętności budowania strategii marketingu online

Zdobycie umiejętności pracy w wybranych zaawansowanych narzędziach digital marketingu

Zdobycie umiejętności tworzenia materiałów wideo do prowadzenia działań na YouTube

03

SZKOLENIE

Trendy konsumenckie 2.0 oraz customer insights i ich wykorzystanie

Szkolenie pozwala rozwinąć umiejętności pogłębionej pracy z consumer insights. Integruje dotychczasową wiedzę o klientach i efektywnych działaniach marketingowych z trendami w marketingu. Szkolenie uczy przewidywać reakcje/potrzeby klientów i kreatywnie projektować skuteczne działania marketingowe.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 • Mikrotrendy i ich wpływ na customer insights

 • Consumer insights – metody zdobywania pogłębionych informacji o potrzebach klientów

 • Wykorzystanie wiedzy o insightach klientów – kreowanie i aplikacja rozwiązań

 • Marketing aftersales w cyklu życia klienta

 • Out of the box – sesja kreatywna: nowe koncepcje tworzenia metod konkurowania na rynkach lokalnych

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu 

Zdobycie wiedzy o mikrotrendach i możliwościach ich wykorzystania w działaniach marketingowych

Nabycie umiejętności stosowania metod budowania pogłębionych consumer insights

Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnych działań marketingowych w oparciu o consumer insights

Nabycie umiejętności projektowania działań marketingowych dla etapu obsługi klienta po dokonaniu zakupu

Stworzenie nowych koncepcji konkurowania na rynku lokalnym

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!