ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Czym jest bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji.

Celem programu jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania  mikro-, małych i średnich firm w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19, jak również po ich ustaniu.

Dofinansowanie jest przyznawane dla projektów polegających na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu poprzez wykorzystanie technologii IT. Projekt może dodatkowo obejmować wdrożenie innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt).

Preferowane będą branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii.

Co zyskujesz dzięki dotacji z programu Bon na cyfryzację?

Wdrożenie nowego oprogramowania i zrobienie kroku w kierunku transformacji cyfrowej

Zwiększysz swoją innowacyjność i konkurencyjność

Zredukujesz koszty i zoptymalizujesz wydajność

Wzmocnisz swoją odporność w razie nieprzewidzianych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19

Jakie koszty sfinansujesz w ramach dotacji Bon na cyfryzację?

Główny przedmiot finansowania w ramach bonu na cyfryzację:

Zakup oprogramowania

w tym zakup licencji

Usługi programistyczne

Dodatkowo z bonu na cyfryzację możesz pokryć koszty towarzyszące wdrożeniu rozwiązania cyfrowego:

Środki trwałe

w tym maszyny i urządzenia

Sprzęt komputerowy

Usługi doradcze

Usługi szkoleniowe

Przykłady rozwiązań cyfrowych dla Twojej firmy

 • system do zarządzania zasobami

 • technologie mobilne

 • e-commerce

 • automatyzacja i robotyzacja procesów

 • bezpieczeństwo cyfrowe

 • chmura danych

 • Big Data

 • systemy monitoringowe i prognostyczne

 • sztuczna inteligencja

 • narzędzia do pracy zdalnej

 • integracja programów i urządzeń

 • blockchain

 • marketing

 • i inne

Pamiętaj! Dofinansowanie nie obejmuje standardowego oprogramowania biurowego i księgowego.

Jakie masz możliwości, jeśli chodzi o wybór obszaru cyfryzacji? 

Ważne, aby wprowadzenie nowych technologii cyfrowych znacząco usprawniło wybrany obszar działalności lub wprowadziło całkiem nowy proces w  przedsiębiorstwie. Dodatkowo masz także możliwość wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Możesz sam zadecydować w jaki sposób technologie cyfrowe pomogą budować trwałość i konkurencyjność Twojej firmy oraz wyróżnić ja na rynku w dobie pandemii i po jej ustaniu.

Przykładowe obszary, które sfinansujesz w ramach konkursu Bon na cyfryzację:

Zwiększenie efektywności we współpracy z klientami

Wprowadzenie do oferty nowych lub udoskonalonych produktów

Usprawnienie lub zmiana procesów wewnętrznych

Optymalizacja dostaw

Możliwość poszerzenia rynków zbytu

Planowany zakres projektu w ramach działania 6.2 Bony na cyfryzację powinien uwzględniać korzyści w obszarze zmian funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści te mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników lub odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić, uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/ strategii firmy.


Bon na cyfryzację – finansowanie

0

tysięcy złotych

Minimalna wartość projektu

0

tysięcy złotych

Maksymalna wartość projektu

0

%

Maksymalny poziom dofinansowania

0

%

Minimalny wymagany wkład własny

0

tysięcy złotych

bezzwrotnej dotacji

Ważne informacje i terminy! 

20 września – 5 października 2021 r.*

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Nabór wniosków został skrócony przez PARP, ze względu na przekroczenie alokacji.

6 września 2021 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o bon na cyfryzację

110 000 000 zł

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie Bony na cyfryzację

Operator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie

6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Sprawdź co możesz zyskać!