Bony na innowacje dla MŚP - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Bony na innowacje dla MŚP

Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez ich ścisłą współpracę z instytucjami naukowymi leży u podstaw programu „Bon na innowacje” ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na potencjalnych beneficjentów czeka łącznie aż 70 milionów złotych.

Głównym celem programu jest zacieśnienie relacji pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi, by wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty oraz usługi, wskutek czego zostanie zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstw i przyspieszony ich rozwój. Dofinansowanie w ramach programu otrzymywać będą operacje związane m.in.:

  • z zakupem usług prowadzących do wyprodukowania nowego lub innowacyjnego produktu,
  • z opracowaniem nowych innowacyjnych technologii produkcji,
  • z powstaniem nowych projektów wzorniczych,
  • ze znaczącym ulepszeniem lub wprowadzeniem na rynek całkowicie nowej usługi.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach programu Bon na innowacje dla mikro i małych przedsiębiorstw wynieść może aż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku średnich firm dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych. Minimalny łączny koszt kwalifikowany jednej operacji wynosi 60 000 zł, maksymalny – 600 000 zł.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Według szacunków PARP z programu skorzysta ponad 2000 małych i średnich przedsiębiorstw, z których większość otrzyma dofinansowanie w zakresie opracowania innowacyjnego projektu wzorcowego lub usługi – mniejszy odsetek ubiegać się będzie o dotacje na optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz technologii.

Co możemy dla Ciebie robić?

Jako zespół doświadczonych doradców, SENSE pomoże Twojej firmie opracować strategię biznesową, przejmując na siebie realizację projektu w kluczowych aspektach. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie operacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, wykonamy niezbędny harmonogram wydatków, a także pomożemy w nawiązaniu relacji z instytucjami naukowymi, w celu uzyskania niezbędnego do otrzymania dotacji w ramach Bonu na innowacje wsparcia merytoryczno-badawczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem, które pozwoli Twojej firmie aplikować o środki w ramach programu operacyjnego „Bon na innowacje” z dużą szansą na sukces, czyli otrzymanie dotacji.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?