Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > CENTRUM DOSTĘPNOŚCI > AUDYTY DOSTĘPNOŚCI

Cenimy dostępność, bo jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących dostępności i projektowania uniwersalnego. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim instytucjom i przedsiębiorstwom, które chcą dedykować swoje usługi szerszym kręgom odbiorców – w tym osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania procesów produktów i usług.

PRELEGENCI
Cenimy różnorodność, bo w różnorodności tkwi nasza siła!

Dysponujemy kadrą różnorodnych ekspertów, specjalizujących się w wąskich obszarach związanych z dostępnością. Łączymy wiedzę osadzoną w nauce z praktyką codziennego funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością. Nasz team budują naukowcy, praktycy i osoby z niepełnosprawnościami.

Program

Cenimy elastyczność, bo jesteśmy wrażliwi na Twoje potrzeby!

Dzień I
Założenia Projektowania Uniwersalnego.

Dzień II
Dostępność w przestrzeni publicznej i w świecie wirtualnym.

Dzień III
Uniwersalne projektowanie a osoby z ograniczeniem sprawności ruchowej i psychicznej.

Dzień IV
Projektowanie uniwersalne w obliczu zaburzeń wzroku i słuchu.

CENA
Dostępność to nasza główna idea, dlatego robimy wszystko, by nasza cena też była dostępna!

Cena za osobę za dzień szkoleniowy: 399,00 zł
Zrealizujemy szkolenie w budżecie, jakim dysponujesz. Możemy dowolnie kształtować program szkolenia pod Twoje potrzeby i możliwości. Przy organizacji szkoleń zamkniętych dla grupy, cena kształtuje się indywidualnie.

Dlaczego projektowanie uniwersalne?

Wspieramy instytucje publiczne i prywatne przedsiębiorstwa w realizacji wyzwania związanego z projektowaniem uniwersalnym procesów, produktów i usług, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania wszystkich potencjalnych odbiorców, w tym grup dotychczas marginalizowanych (szczególnie seniorów i osób z niepełnosprawnościami).

Wspieramy instytucje w realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – szkolimy personel, a także przygotowujemy koordynatorów do spraw dostępności do nowej funkcji.

Podnosimy kompetencje prywatnych przedsiębiorstw w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług, a także wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zmian w gospodarce nie tylko Polski, ale i całego świata. Duża część przedsiębiorców była ograniczona w prowadzeniu swojej działalności, co za tym idzie wielu pracowników zostało wysyłanych na przymusowe zwolnienia, a w skrajnych przypadkach dochodziło do licznych zwolnień, które ochroniły firmy przed całkowitym zamknięciem.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


DR NATALIA MARCINIAK-MADEJSKA

+48 533 605 261
n.madejska@senseconsulting.pl