ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

SENSE > CENTRUM KARIERY > WSPARCIE MOTYWACYJNE

Rozwój kariery zawodowej to często czasochłonny proces, podczas którego konieczne staje się stawianie czoła napotykanym wyzwaniom.

Niejednokrotnie podejmowanie nowych zadań i obowiązków, a także nabywanie nowej wiedzy i umiejętności budzi lęk i obawy, dlatego w ramach ścieżki rozwoju kariery przewidzieliśmy doradztwo o charakterze wspierającym i motywacyjnym. Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

Rodzaj wsparcia każdorazowo możemy dopasować do indywidualnych potrzeb Klienta, tak by był on w pełni przygotowany do zarządzania swoją karierą zawodową.

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

  1. doradców zawodowych,
  2. psychologów,
  3. coachów.

CELEM WSPARCIA JEST:

  1. utrwalenie przyjętej ścieżki rozwoju zawodowego,
  2. przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami rynku pracy,
  3. wsparcie w przejściu przez zmianę i pokonywaniu napotykanych barier,
  4. budowa postawy proaktywnej,
  5. praca nad mentalnymi aspektami sytuacji zawodowej.

Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie w zakresie chęci utrzymania podjętych działań poprzez skupienie się na obranym celu i eliminację ewentualnych trudności w ich realizacji.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Przebranżowienie a pandemia COVID-19

Koronawirus bezsprzecznie zmienił i nadal zmienia rynek pracy. Liczne branże zmagają się z kryzysem. Od roku przyszło nam żyć w zmieniających się warunków rzeczywistości. Pandemia wymusiła zmiany w rynku pracy takie jak: masowa praca zdalna, przyspieszony rozwój kompetencji cyfrowych, zmiana benefitów a także… śmielsze myślenie o przebranżowieniu się. Okiem specjalisty ds. zatrudnienia możemy pokusić się o wysunięcie śmiałej tezy iż ta ostatnia tendencja dotycząca gotowości na zmianę zawodu może mieć aspekt…pozytywny.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!