Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > CENTRUM KARIERY > WSPARCIE MOTYWACYJNE

Rozwój kariery zawodowej to często czasochłonny proces, podczas którego konieczne staje się stawianie czoła napotykanym wyzwaniom.

Niejednokrotnie podejmowanie nowych zadań i obowiązków, a także nabywanie nowej wiedzy i umiejętności budzi lęk i obawy, dlatego w ramach ścieżki rozwoju kariery przewidzieliśmy doradztwo o charakterze wspierającym i motywacyjnym. Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

Rodzaj wsparcia każdorazowo możemy dopasować do indywidualnych potrzeb Klienta, tak by był on w pełni przygotowany do zarządzania swoją karierą zawodową.

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

  1. doradców zawodowych,
  2. psychologów,
  3. coachów.

CELEM WSPARCIA JEST:

  1. utrwalenie przyjętej ścieżki rozwoju zawodowego,
  2. przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami rynku pracy,
  3. wsparcie w przejściu przez zmianę i pokonywaniu napotykanych barier,
  4. budowa postawy proaktywnej,
  5. praca nad mentalnymi aspektami sytuacji zawodowej.

Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie w zakresie chęci utrzymania podjętych działań poprzez skupienie się na obranym celu i eliminację ewentualnych trudności w ich realizacji.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zmian w gospodarce nie tylko Polski, ale i całego świata. Duża część przedsiębiorców była ograniczona w prowadzeniu swojej działalności, co za tym idzie wielu pracowników zostało wysyłanych na przymusowe zwolnienia, a w skrajnych przypadkach dochodziło do licznych zwolnień, które ochroniły firmy przed całkowitym zamknięciem.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!