Scroll to top

SENSE > DORADZTWO EUROPEJSKIE > BON NA INNOWACJE

BON NA INNOWACJE

Usługa obejmuje pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1. zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe lub
2. sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Sprawdź z nami dostępne możliwości.

Dofinansowanie na zakup usług B+R.

O dofinansowanie na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki naukowo-badawcze ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie przyznawane jest:

1. dla projektów o maksymalnej wartości 400 000,00 zł,
2. do 85% wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 340 000,00 zł,
3. z puli środków wynoszących:

  • o na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł,
  • o w pozostałych województwach: 100 000 000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie składać można do 30 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną.

W ramach sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną o wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Wsparcie przyznawane jest:

1. na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

2. dla projektów o maksymalnej wartości 800 000,00 zł,
3. do 70% wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 560 000,00 zł,
4. z puli środków wynoszących:

  • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 1 945 617,00 zł,
  • w pozostałych województwach: 18 054 383,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie składać można do 30 grudnia 2020 r.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

160 mln dla PCSS

2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych.

To już kolejny projekt opracowany przez nas na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!