Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dostępność Plus

Konkurs dedykowany przedsiębiorcom z całej Polski z wyłączeniem Polski Wschodniej.

Usługa obejmuje pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie dedykowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza rejonu polski wschodniej (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim), na:

1. opracowanie nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego (produktu lub usługi), którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej zaspokajającej specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi oraz
2. niezbędną do jej wdrożenia inwestycję.

Sprawdź z nami dostępne możliwości.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

Możliwe jest finansowanie:
1. CZĘŚCI DORADCZEJ obejmującej usługi dotyczące profesjonalnego procesu projektowego w tym:

 • audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • prototypowania i testowania (z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowaniu),
 • doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, (z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama).

2. CZĘŚCI INWESTYCYJNEJ obejmującej realizację inwestycji w zakresie zakupu:

 • środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

JAKIE SĄ WARUNKI FINANSOWANIA?

Wsparcie przyznawane jest:

1. dla projektów o:

 • minimalnej wartości budżetu na poziomie 60 000,00 zł,
 • maksymalnej wartości budżetu na poziomie 1 500 000,00 zł, w tym,
  – część doradcza: 500 000,00 zł
  – część inwestycyjna: 1 000 000,00 zł

2. do 75% wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 125 000,00 zł, w tym:

 • część doradcza: poziom finansowania wynosi 85% wartości budżetu,
 • część inwestycyjna: poziom finansowania uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu.

3. z puli środków wynoszących:

 • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000,00 zł,
 • w pozostałych województwach: 61 537 000,00 zł.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

Nabór wniosków w ramach tego konkursu jest prowadzony w rundach:

 • I RUNDA: do 28.02.2021 r.
 • II RUNDA: do 31.05.2021 r.
 • III RUNDA: do 28.07.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, to maksymalnie 80 dni dla każdej rundy licząc od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!