Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > DORADZTWO EUROPEJSKIE > DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Usługa obejmuje pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie dedykowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza rejonu polski wschodniej (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim), na:

1. opracowanie nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego (produktu lub usługi), którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej zaspokajającej specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi oraz
2. niezbędną do jej wdrożenia inwestycję.

Sprawdź z nami dostępne możliwości.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

Możliwe jest finansowanie:
1. CZĘŚCI DORADCZEJ obejmującej usługi dotyczące profesjonalnego procesu projektowego w tym:

 • audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • prototypowania i testowania (z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowaniu),
 • doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, (z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama).

2. CZĘŚCI INWESTYCYJNEJ obejmującej realizację inwestycji w zakresie zakupu:

 • środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

JAKIE SĄ WARUNKI FINANSOWANIA?

Wsparcie przyznawane jest:

1. dla projektów o:

 • minimalnej wartości budżetu na poziomie 60 000,00 zł,
 • maksymalnej wartości budżetu na poziomie 1 500 000,00 zł, w tym,
  – część doradcza: 500 000,00 zł
  – część inwestycyjna: 1 000 000,00 zł

2. do 75% wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 125 000,00 zł, w tym:

 • część doradcza: poziom finansowania wynosi 85% wartości budżetu,
 • część inwestycyjna: poziom finansowania uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu.

3. z puli środków wynoszących:

 • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000,00 zł,
 • w pozostałych województwach: 61 537 000,00 zł.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

Nabór wniosków w ramach tego konkursu jest prowadzony w rundach:

 • I RUNDA: do 28.02.2021 r.
 • II RUNDA: do 31.05.2021 r.
 • III RUNDA: do 28.07.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, to maksymalnie 80 dni dla każdej rundy licząc od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

160 mln dla PCSS

2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych.

To już kolejny projekt opracowany przez nas na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!