ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > ENERGIA PLUS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ENERGIA PLUS

Program Energia Plus, pozwala przedsiębiorcom na dofinansowanie na  kosztów instalacji fotowoltaicznej i odnawialnych źródeł energii.

CEL PROJEKTU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił  II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu ENERGIA PLUS jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Beneficjentami mogą zostać również uczestnicy I naboru, (który został skrócony do 28 września br.), którzy nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, lub ich wnioski nie zostały przeprocesowane. To oznacza, że organy statutowe NFOŚiGW nie zatwierdziły warunków dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie. Spełniający warunki wnioskodawcy mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

 

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
  • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej,
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Pełen wykaz dostępny w regulaminie – TUTAJ.

W jakiej wysokości można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Alokacja konkursu wynosi:

  • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki,
  • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych (dla technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a – która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego czy geotermii),
  • dla zwrotnych form dofinansowania – od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Nabór wniosków

START –> od 01.10.2020 r. 

KONIEC naboru  –> 17.12.2021 r. 

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!