Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > INNOWACJE W MŚP

3.2 Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego INNOWACJE W MŚP

Konkurs dedykowany mikro i małym przedsiębiorcom z województwa śląskiego, które prowadzą działalność w branży turystycznej.

Pozyskaj dofinansowanie dla swojej firmy! Aż do 85% kosztów inwestycji możesz pokryć z Funduszy Unijnych.

CEL PROJEKTU

Celem konkursu Innowacje w MŚP jest wsparcie działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

 • mikro lub małe przedsiębiorstwa działające w województwie Śląskim,
 • potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • posiadające PKD z sektora branży turystycznej:
  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
   niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
  •  55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
   zakwaterowania;
  • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i
   pola namiotowe;
  •  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
  •  56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
   zewnętrznych (katering);
  •  56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  •  79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
   indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • mogące wykazać spadek obrotów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 50% w skali miesiąca

Na co i w jakiej wysokości można pozyskać dofinansowanie?

 1. koszty nabycia nowych środków trwałych i/lub modernizacji obecnych będących w posiadaniu beneficjenta,
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 3. koszty nabycia nowych i używanych środków transportu,
 4. koszty nabycia materiałów i robót budowalnych,
 5. koszty nabycia nieruchomości zabudowanych,
 6. koszty promocji projektu.

Nabór wniosków

START –> 30 kwietnia 2021 r.

KONIEC naboru  –> 18 maja 2021 r.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!