Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > INTERNACJONALIZACJA MŚP

1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia INTERNACJONALIZACJA MŚP

Konkurs dedykowany przedsiębiorcom z województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Pozyskaj dofinansowanie dla swojej firmy! Aż do 85% kosztów internacjonalizacji możesz pokryć z Funduszy Unijnych.

CEL PROJEKTU

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Kto może starać się o dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Na co i w jakiej wysokości można pozyskać dofinansowanie?

  1. usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  2. usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  3. udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  4. nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nabór wniosków

START –> 27 kwietnia 2021 r.

KONIEC naboru  –> 27 maja 2021 r.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!