Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > DORADZTWO FINANSOWE > ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA

W naszej ofercie znajduje się wsparcie w zakresie pozyskania i rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej umożliwiającej odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R.

Ulga dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy tworzą zupełnie nowe lub doskonalą już istniejące technologie, produkty, usługi.

Ulgę otrzymać może każdy przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową, niezależnie od:

 1. wielkości przedsiębiorstwa,
 2. reprezentowanej branży,
 3. etapu projektu,
 4. końcowego wyniku badania.

W ramach ulgi istnieje możliwość odliczenia kosztów bezpośrednio związanych z działalnością B+R, w tym:

 1. wynagrodzeń: kwalifikowalne są umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne, które pokrywa pracodawca,
 2. zakupu materiałów i surowców,
 3. opinii, ekspertyz i usług doradczych,
 4. nabycia badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
 5. korzystania z aparatury badawczo-rozwojowej,
 6. specjalistycznego sprzętu,
 7. uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 8. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budynków, budowli i lokali będących odrębną własnością.

Zapytaj naszego eksperta czy możesz skorzystać z ulgi.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

Optymalizacja kosztów działalności i rozwoju

Poszukując na co dzień możliwości optymalizacji kosztów oraz finansowania rozwoju działalności naszych klientów współpracujemy z licznymi Partnerami, takimi jak Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolski Fundusz Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na preferencyjne pożyczki, poręczenia i szybką ocenę zdolności kredytowej. Jeśli szukasz środków na rozwój, skontaktuj się z nami. Pomożemy zidentyfikować możliwe opcje dla Ciebie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


MICHAŁ SPICZAK-BRZEZIŃSKI