ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Dotacje dla szpitali z oddziałami zakaźnymi

Jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku Twoja placówka może otrzymać nawet 8.000.000,00 zł na działania mające na celu poprawę jakości świadczeń dedykowanych chorobom zakaźnym. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs w ramach Działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla podmiotów leczniczych oferujących świadczenia w tym zakresie. Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji w kwocie od 2.000.000 zł do 8.000.000 zł na projekty planowane oraz będące w fazie realizacji.

Dotacja daje możliwość sfinansowania robót budowlanych, zakupów wyposażenia, zakupów wyrobów medycznych jednorazowego użytku i środków ochrony indywidualnej.

Nie czekaj – nabór wniosków trwać będzie maksymalnie do końca lutego 2022 roku.

Co zyskujesz dzięki dotacji?

Od 2 MLN ZŁ do 8 MLN zł bezzwrotnych dotacji

Możliwość dofinansowania wydatków ponoszonych
od 1 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę i środki trwałe

Dofinansowanie na zakupy materiałów zużywalnych

Pokrycie 100% wartości projektu

Wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczność leczenia

Kto może skorzystać ze wsparcia?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, które posiadają w swojej strukturze organizacyjnej:

  • Oddział zakaźny (przykładowo: Oddział zakaźny, Oddział obserwacyjno-zakaźny), bądź

  • inną jednostkę organizacyjną podmiotu leczniczego (inną niż oddział, przykładowo: Klinikę chorób zakaźnych i chorób wątroby).

Ponadto niezbędnym jest by w ww. komórkach organizacyjnych na dzień złożenia wniosku, bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu udzielane były świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom zakaźnym na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie innych umów finansowanych ze środków publicznych.

Jakie koszty sfinansujesz w ramach dotacji?

Roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów)

Wyposażenie jednostek (np. wyroby medyczne)

Wyroby medyczne jednorazowego użytku

Środki ochrony indywidualnej

Środki do dezynfekcji

Dotacje dla szpitali z oddziałami zakaźnymi – finansowanie

0

MLN ZŁ

Pula środków w konkursie

0

MLN ZŁ

Minimalna wartość projektu

0

MLN ZŁ

Maksymalna wartość projektu

0

%

Poziom dofinansowania

Ważne informacje i terminy

31.01.2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków

28.02.2022 r. (może ulec skróceniu)

Zakończenie naboru wniosków

1.02.2020 r.

Start okresu kwalifikowalności

31.12.2023 r.

Koniec okresu kwalifikowalności

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.