Scroll to top

EMOCJE W PRACY. Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

Jedziesz na drugim biegu. Zwalniasz, bo konflikt hamuje napęd Twojego zespołu. Konflikty były, są i będą nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego. Zrozumienie istoty, ale też pozytywnej roli konfliktu ułatwia sprawiedliwe i konstruktywne radzenie sobie z nim. Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  1. dokonasz analizy i zrozumiesz własny styl reagowania na konflikty,
  2. będziesz potrafił adekwatnie stosować techniki rozwiązywania konfliktów do sytuacji, w której się znalazłeś,
  3. nauczysz się budować dobre nawyki w komunikacji podczas sytuacji konfliktowych,
  4. będziesz zdolny do budowania relacji i współpracy mimo występujących i nieuchronnych konfliktów.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
EMOCJE W PRACY. Efektywne rozwiązywanie konfliktów.8 godzinModuł 1. Konflikt pod lupą czyli źródła i rodzaje konfliktów interpersonalnych.
Moduł 2. Różne postawy wobec konfliktów i style rozwiązywania konfliktów – analiza własnych stylów, rozpoznawanie postaw i stylów współpracowników jako klucz do efektywnego rozwiązywania konfliktów.
Moduł 3. Konflikt szansą na rozwój czyli jak sytuacja pozornie zagrażająca może przynieść korzyści i przyspieszać rozwój indywidualny/zespołów/organizacji.
16 godzinModuł 4. Tego konfliktu dało się uniknąć czyli identyfikowanie potencjalnych konfliktów i techniki zapobiegania występowania konfliktów w zespołach.
Moduł 5. Metody rozwiązywania konfliktów – praktyczne techniki i algorytmy postępowania w sytuacjach konfliktowych (w tym wypracowywanie sprawiedliwych procedur rozwiązywania konfliktów).
Moduł 6. Komunikacja w konflikcie – dobre praktyki i zachowania zakazane w sytuacjach konfliktowych.