Scroll to top

INSIGHTS DISCOVERY. Budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Jedziesz na długiej trasie. Większość drogi na piątym biegu. To czas na głębsze poznanie siebie – swojego stylu poznawczego (sposób reagowania, postrzegania, przeżywania), który bezpośrednio przekłada się na Twój styl funkcjonowania w środowisku zawodowym, Twoje zarządzanie, skuteczność w obsłudze klienta, sprzedaż. To także czas na poznanie i zrozumienie stylu funkcjonowania w relacjach biznesowych Twoje pasażera – współpracowników, klientów. Poznaj i działaj według profilu Indywidualnego Insights Discovery® – licencjonowanego narzędzia będącego wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat siebie i innych, czterech stylów działania i ich wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Dzięki temu:

  1. Nauczysz się rozpoznawać dominujący styl poznawczy swój oraz klienta/współpracownika, a co za tym idzie oczekiwania w procesie komunikacji.
  2. Rozwiniesz umiejętność dopasowania swojej komunikacji do preferencji poznawczych klienta/współpracownika.
  3. Będziesz potrafił budować efektywne relacje z klientem/współpracownikiem z uwzględnieniem jego preferencji poznawczych.
  4. Wzmocnisz świadomość swoich mocnych stron oraz ewentualnych obszarów rozwojowych wpływających na skuteczność zawodową.
  5. Uzyskasz przekonanie o skuteczności strategii komunikacyjnych opartych na preferencjach poznawczych.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
INSIGHTS DISCOVERY. Budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.8 godzinModuł 1. Siła percepcji, czyli dlaczego mamy problemy w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Moduł 2. Postawy i preferencje poznawcze – źródło naszego profilu poznawczego.
Moduł 3. Energie kolorystyczne Insights, czyli style poznawcze w jakich funkcjonujemy w środowisku pracy – charakterystyka.
Moduł 4. Profil indywidualny Insights Discovery.
Moduł 5. Potencjał zespołu w oparciu o style poznawcze.
16 godzinModuł 6. Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach zawodowych.
Moduł 7. Typy klientów w oparciu o style poznawcze.
Moduł 8. Skuteczne strategie komunikacyjne.