Scroll to top

SKUTECZNI RAZEM. Efektywna komunikacja i współpraca w zespole.

To Twój pierwszy bieg. Potrzebujesz go, żeby ruszyć z miejsca. Wspólne wyznaczanie celów, jasne zasady współpracy, identyfikacja ról zespołowych, efektywna, pozytywna i asertywna komunikacja to najważniejsze czynniki budujące wzajemne zaufanie, wzmacniające zaangażowanie poszczególnych członków zespołu i przeciwdziałające konfliktom. Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz:

  1. potrafił efektywnie wykorzystywać czas pracy swój i zespołu poprzez eliminację zakłóceń wynikających z naturalnych procesów rozwoju zespołu,
  2. skutecznie komunikował się z grupą, dbając o stały przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu,
  3. optymalnie konfigurował zespół: przydzielał różnym osobom odpowiednie dla nich zadania, wspierał lub hamował  aktywności niektórych członków zespołu w zależności od kontekstu,
  4. miał świadomość własnych tendencji osobowościowych u poszczególnych członków grupy do przyjmowania określonych  ról grupowych i stylów komunikacji,
  5. potrafił zmniejszać ilość i siłę destrukcyjnych konfliktów dzięki zastosowaniu zasad asertywnej i pozytywnej komunikacji.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
SKUTECZNI RAZEM. Efektywna komunikacja i współpraca w zespole.8 godzinModuł 1. Skuteczna praca zespołowa.
Moduł 2. Wyznaczanie celów zespołowych.
Moduł 3. Normy i zasady współpracy.
16 godzinModuł 4: Efektywna komunikacja zespołowa.
Moduł 5. Style komunikowania się – autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
Moduł 6. Asertywna komunikacja.
Moduł 7. Pozytywna komunikacja w organizacji.