Scroll to top

ANGAŻUJ. Budowanie efektywnego programu Kaizen.

W japońskim „Kai” oznacza zmiany, a „Zen” – na lepsze. W procesach biznesowych odnosi się do ciągłego doskonalenia poprzez stopniową eliminację wykrytych niezgodności i budowę struktury odpowiedzialności. Program Kaizen spośród innych metod Lean wyróżnia się tym, że angażuje w proces doskonalenia wszystkich pracowników zaangażowanych w działanie procesu. Weź udział w szkoleniu „ANGAŻUJ. Budowanie efektywnego programu Kaizen”, aby:

  1. poznać metody angażowania pracowników w rozwój procesów,
  2. zbudować efektywny program sugestii pracowniczych,
  3. stworzyć system zgłaszania pomysłów usprawnień,
  4. opracować standardy operacyjne mające na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Problem solving.8 godzinModuł 1. Geneza i kluczowe zagadnienia programu Kaizen.
Moduł 2. Metody angażowania pracowników w rozwój procesów.
Moduł 3. 7 kroków KAIZEN w procesie rozwiązywania problemów.
16 godzinModuł 4. Budowanie efektywnego programu sugestii pracowniczych – praca nad case firmy.
Moduł 5. System zgłaszania pomysłów usprawnień.
Moduł 6. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: struktura odpowiedzialności i organizacja zespołów KAIZEN.
Moduł 7. Rozwiązania możliwe do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen.