Scroll to top

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Problem solving.

Poznaj efektywną metodykę rozwiązywania problemów „Problem solving”. Zbuduj z nami adekwatne dla Twojego przedsiębiorstwa narzędzia konstruktywnego i systematycznego analizowania i skutecznej eliminacji problemów. Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  1. poznasz 10 narzędzi rozwiązywania problemów,
  2. będziesz wiedział, jak rozwiązać problem całościowo, skutecznie je eliminując,
  3. będziesz potrafił zbudować „kulturę twórczą” w Twojej organizacji, zorientowaną na zmiany, osiąganie wyników i wykonanie,
  4. będziesz potrafił z wyprzedzeniem ocenić ryzyko w procesach produkcyjnych,
  5. będziesz potrafił ocenić prawdziwe przyczyny problemów i unikać sytuacji „gaszenia pożarów”,
  6. będziesz wiedział, jak wykorzystać sytuacje problemowe do standaryzacji procesów wewnątrz firmy,
  7. będziesz doskonalił procesy w swojej firmie, dzięki czemu sytuacje problemowe będą pojawiały się rzadziej.
TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Problem solving.8 godzinModuł 1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.
Moduł 2. Główne pojęcia i narzędzia związane z rozwiązywaniem problemów.
Moduł 3. Metody pracy w zespołach projektowych a rozwiązywanie problemów.
16 godzinModuł 4. Kultura nastawiona na rozwiązywanie problemów.
Moduł 5. Ciągłe doskonalenie procesów.
Moduł 6. Warsztaty praktyczne – implementacja poznanych metod, technik i narzędzi w kontekście skuteczności rozwiązywania problemów.