Scroll to top

EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność planowania i realizowania projektów i zarządzania pracą zespołu projektowego (w tym zarzadzania ryzykiem projektowym). Poznają narzędzia zarządzania projektami i będą potrafili dostosować je do specyfiki projektu. W trakcie szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu zarządzania zespołem projektowym, organizowania jego pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie zakończy przegląd technik ewaluowania i zamykania projektu.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ:
Zarządzanie projektami.
8 godzinModuł 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
Moduł 2. Project Manager czyli lider zespołu.
Moduł 3. Prowadzenie spotkań zespołu projektowego.
Moduł 4. Organizacja pracy zespołu projektowego.
Moduł 5. Zwinne zarządzanie projektem – metoda 11 pytań.
16 godzinModuł 6. Analiza projektu (interesariuszy, otoczenia) i planowanie działań i zasobów w projekcie.
Moduł 7. Podejmowanie decyzji w projekcie.
Moduł 8. Monitorowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Moduł 9. Zakończenie i podsumowanie projektu.
Moduł 10. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem.
Zadanie wdrożeniowe: opracowanie karty projektu i przygotowanie kick-offu dla najbliższego projektu.
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Poznanie specyfiki podejścia projektowego.
 2. Poznanie metod planowania, realizowania i podsumowywania projektów.
 3. Praktyczne przećwiczenie metod szacowania ryzyka w projekcie i zapobieganiu kryzysom.
 4. Poznanie różnych narzędzi do zarządzania projektami i nabycie umiejętności ich elastycznego włączania w zależności od specyfiki projektu.
 5. Poznanie specyfiki zarządzania zespołem projektowym.
 6. Zbudowanie action planu swojej ścieżki Project Managera.
 7. Opracowanie karty projektu i przygotowanie kick-offu dla najbliższego projektu.

Może Cię również zainteresować:

 1. ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.
 2. SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.
 3. ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 4. TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 5. ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.