Scroll to top

ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które stoją przed zadaniem przeprowadzenia zespołu przez proces zmiany. Uczestnicy zdobędą – w warsztatowej i aktywnej formie – wiedzę o psychologicznych podstawach zmiany niezbędną do rozumienia swojej roli oraz rozumienia reakcji pracowników. W trakcie szkolenia odbędzie się praktyczny trening metod zarządzania zmianą i zapoznanie z dobrymi praktykami dla każdego etapu. W efekcie uczestnicy będą gotowi do świadomego zaplanowania zmiany, przygotowania siebie i zespołu do jej przeprowadzenia i dokonanie tego w sposób, który wzmocni zespół i pozycję lidera oraz zrealizuje strategie firmy decydującej się na zmianę.

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
ELASTYCZNI W DZIAŁANIU:
Zarządzanie zmianą.
8 godzinModuł 1. Czym jest zmiana – różne podejścia do zmiany, fazy zmiany, rola kontekstu.
Moduł 2. Reakcje na zmianę i ich uwarunkowania – czyli jak zrozumieć co się dzieje gdy się zmienia?
Moduł 3. Strategie i metody zarządzania zmianą.
16 godzinModuł 4. Narzędzia prowadzenia zmiany od etapu planowania i komunikacji po konstruktywne radzenie sobie z oporem.
Moduł 5. Sytuacje trudne we wprowadzaniu zmian – czyli pułapki i błędy (sposoby unikania i radzenia sobie).
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Zwiększenie wiedzy o psychologicznych podstawach procesu zmiany.
 2. Poznanie zasad, strategii i metod zarządzania zmianą.
 3. Doskonalenie umiejętności zarządzania zmianą – planowanie, przygotowanie, komunikowanie, praca ze zmianą, zakończenie i podsumowanie.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania postaw pracowników względem zmiany.
 5. Doskonalenie umiejętności budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz wzmacniania otwartości na nowe w zespole.
 6. Doskonalenie umiejętności zaangażowania pracowników do aktywnego uczestniczenia w prowadzeniu zmiany.
 7. Zwiększenie świadomości różnorodności reakcji pracowników na zmianę i wynikających z tego zadań dla menadżera.
 8. Uwrażliwienie na komunikacyjne niuanse i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania zmianą.
 9. Zdobycie gotowości do przeprowadzenia zespołu przez zmianę w sposób stabilny i wzmacniający jego efektywność oraz integrację.

Może Cię również zainteresować:

 1. ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.
 2. SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.
 3. ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 4. TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 5. EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.