Scroll to top

ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z delegowaniem i egzekwowaniem wykonania zadań w zespole oraz udzielaniem feedbacku. Uczestnicy poznają i przećwiczą metody skutecznego delegowania zadań swoim pracownikom oraz zrozumieją istotę delegowania dla własnej efektywności. Nieodłącznym elementem procesu delegowania jest udzielanie pracownikowi czy zespołowi informacji zwrotnej o postępach, dlatego szkolenie obejmuje także praktyczny trening profesjonalnego udzielania pochwał / dyscyplinowania pracowników. Udział w szkoleniu zaowocuje zwiększeniem efektywności zespołu, w którym pracownicy sprawnie wykonują delegowane zadania a menadżer świadomie zarządza celami i priorytetami.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
ODZYSKANA PRZESTRZEŃ:
Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
8 godzinModuł 1. Po co delegować i udzielać informacji zwrotnej czyli korzyści dla menadżera oraz zespołu.
Moduł 2. Zasady i wpływ wizerunku szefa w zespole (wygląd, pewność siebie, asertywność, konsekwencja, cechy lidera) oraz motywacji pracowników na ich efektywność w realizacji zdelegowanych zadań / otwartość w przyjmowaniu informacji zwrotnej.
Moduł 3. Delegowanie rozpoczyna się od stawiania celów – rola ustalenia celów i priorytetów w delegowaniu zadań pracownikom.
16 godzinModuł 4. Techniki delegowania zadań – praktyczny trening delegowania i egzekwowania wykonania zadań w 3 krokach.
Moduł 5. Techniki udzielania informacji zwrotnej dotyczącej postępów w realizacji zadań – praktyczny trening udzielania pochwał / dyscyplinowania pracowników.
Moduł 6. Trudne sytuacje i pułapki w delegowaniu/udzielaniu feedbacku.
Zadanie wdrożeniowe: rekomendowane rozwiązania dla najbliższych sesji delegowania/udzielania feedbacku.
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Zwiększenie wiedzy o metodach, technikach i procedurach efektywnego delegowania zadań i uprawnień.
 2. Poznanie algorytmu udzielania informacji zwrotnej.
 3. Doskonalenie umiejętności delegowania i egzekwowania wykonania zadań przez pracowników.
 4. Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej, która motywuje nawet jeśli jest upomnieniem.
 5. Zdobycie wiedzy o możliwych profesjonalnych reakcjach na sytuacje trudne w delegowaniu i egzekwowaniu zadań oraz udzielaniu informacji zwrotnej.
 6. Doskonalenie umiejętności rozwijania samodzielności oraz kształtowania proaktywnych postaw w zespole.
 7. Zwiększenie świadomości roli szefa w budowaniu poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników oraz ich reakcji na przyjmowanie informacji zwrotnej.

Może Cię również zainteresować:

 1. ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.
 2. SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.
 3. TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 4. EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.
 5. ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.