Scroll to top

SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które stoją przed zadaniem zwiększenia zaangażowania swojego zespołu. Uczestnicy zdobędą – w warsztatowej aktywnej formie – wiedzę niezbędną do rozumienia procesów grupowych, indywidualnych i zespołowych potrzeb oraz wynikających z nich oczekiwań względem menadżera. W ramach ćwiczeń uczestnicy nauczą się oceniać etapy rozwoju pracowników oraz grupy i stosować nakierowane na budowanie relacji w zespole narzędzia i techniki zarządzania. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą świadomi czynników wpływających na budowanie zaufania i zaangażowania w zespole z uwzględnieniem aktualnego poziomu rozwoju swojego zespołu.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
SIŁA JEST W NAS:
Budowanie zaangażowanego zespołu.
8 godzinModuł 1. Zespół zespołowi nierówny, czyli rodzaje zespołów, wartości, etapy rozwoju zespołu i optymalne sposoby zarządzania każdym z nich.
Moduł 2. Role w zespole, czyli naturalne tendencje do zachowań w grupie i efektywna praca z nimi.
Moduł 3. Procesy i zasady grupowe, czyli co menadżer powinien rozumieć i na co się zakontraktować w pracy z zespołem – dobre praktyki i wskazówki.
16 godzinModuł 4. Narzędzia budowania zespołu (także w sytuacjach trudnych) i ich uzależnienie od cech/etapu rozwoju.
Moduł 5. Cechy efektywnych zespołów, czyli o czym w budowaniu zespołu nie można zapomnieć.
Moduł 6. Specyfika mojego zespołu.
Zadanie wdrożeniowe: plan rozwoju zespołu na najbliższy kwartał.
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Zwiększenie wiedzy o mechanizmach powstania zespołów.
 2. Poznanie cyklu rozwoju zespołu i nabędziesz umiejętność elastycznego zarządzania zespołem w zależności od fazy, w jakiej się znajduje.
 3. Poznanie etapów rozwoju pracowników.
 4. Nauczenie się budowy kontraktu zespołowego w oparciu o wartości.
 5. Zwiększenie kompetencji zarządzania zespołem w chwilach nieuniknionych porażek.
 6. Zwiększenie umiejętności analizy stylów osobowości pracowników, by trafniej dzielić zadania w zespole.
 7. Zwiększenie świadomości potrzeb i oczekiwań zespołu względem menadżera (z uwzględnieniem jego etapu rozwoju, cech i typów osobowości członków).
 8. Wypracowanie planu pracy z zespołem na najbliższy kwartał.

Może Cię również zainteresować:

 1. ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.
 2. ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 3. TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 4. EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.
 5. ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.