Scroll to top

TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z motywowaniem i ocenianiem swoich pracowników. Zapoznanie się – w warsztatowy i aktywny sposób – z podstawami wiedzy o motywowaniu pracowników w zarządzaniu pozwoli świadomie budować zaangażowanie niezależnie od sytuacji. Ocenianie pracowników, udzielanie feedbacku – także trudnego, negatywnego – może być motywujące. Uczestnicy szkolenia poznają i przećwiczą konkretne metody komunikacji i zarządzania motywującego. Krokiem do wdrażania wiedzy i umiejętności w codziennej pracy będzie wykonanie analizy czynników motywujących członków zespołu i wygenerowanie pomysłów na pozafinansowe narzędzia motywacji.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
TWÓRCZY DIALOG:
Motywowanie i rozwijanie pracowników
8 godzinModuł 1. Co motywuje ludzi czyli potrzeby, wartości w pracy i w życiu, a co ich demotywuje? W tym: co motywuje członków mojego zespołu?
Moduł 2. Techniki i narzędzia motywacji, czyli budowanie zaangażowania w praktyce dzięki komunikacji motywującej.
Moduł 3. Dobry cel to podstawa czyli stawianie celów pracownikom w oparciu identyfikację ich talentów i potencjału.
16 godzinModuł 4. Kryteria ocen pracowników i rola konsekwencji menadżerskiej w budowaniu efektywności oceniania.
Moduł 5. Zarządzanie feedbackiem (rozmowa oceniająca, rozmowa rozwojowa, rozmowa korygująca i rozmowa doceniająca), czyli informacja zwrotna od świadomego skonstruowania wypowiedzi po dbałość po odbiór.
Moduł 6. Inteligencja emocjonalna, czyli jak można ocenić aktualny poziom i rozwijać zdolność konstruktywnego przyjmowania feedbacku.
Zadanie wdrożeniowe: rekomendowane rozwiązania dla najbliższych sesji udzielania feedbacku.
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Zwiększenie wiedzy o podstawach teorii motywacji i oceny pracowników.
 2. Doskonalenie umiejętności profesjonalnej oceny i motywacji pracowników (z uwzględnieniem metod pozafinansowych).
 3. Doskonalenie umiejętności prawidłowego budowania i udzielania feedbacku oraz eliminowania barier w efektywnym odbiorze przez pracownika.
 4. Doskonalenie umiejętności angażowania pracowników do pracy nad osiąganiem wyznaczonych celów.
 5. Zdobycie świadomości czynników wpływających na kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami i wśród pracowników.
 6. Zrozumienie wpływu atmosfery w zespole oraz poczucia bezpieczeństwa i otwartości pracowników na poziom motywacji pracowników.

Może Cię również zainteresować:

 1. ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.
 2. SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.
 3. ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 4. EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.
 5. ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.