Scroll to top

ZWINNY MENEDŻER: Kompetencje lidera przyszłości.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić efektywność swojej pracy w obszarze zarządzania zespołem. Poznanie i przećwiczenie praktycznych narzędzi pozwoli w codziennej pracy budować skuteczność menadżerską i zaowocuje zwiększoną efektywnością pracy menadżera i zarządzanych przez niego zespołów. W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik dowie się, jak dostosować styl kierowania do sytuacji, etapu rozwoju pracownika oraz fazy rozwoju zespołu, a przez to będzie skutecznie realizować cele firmy. Dodatkowo w trakcie szkolenia możliwe jest dokonanie analizy swojej skuteczności menadżerskiej oraz zbudowanie na tej postawie osobistego planu rozwoju kompetencji menadżerskich.

RAMOWY PROGRAM

TYTUŁWERSJAZAGADNIENIA PROGRAMOWE
ZWINNY MENEDŻER:
Kompetencje lidera przyszłości.
8 godzinModuł 1. Przegląd strategii i modeli zarządzania – co warto wiedzieć o zarządzaniu?
Moduł 2. Zarządzanie sytuacyjne, czyli elastyczność w odpowiedzi na różne sytuacje, etapy rozwoju pracowników i zespołu.
Moduł 3. Kompetencje lidera a poziomy rozwoju pracownika.
Moduł 4. Wspieranie pracowników w rozwoju, czyli praktyczne metody i techniki zarządcze.
16 godzinModuł 5. Metody budowania autorytetu wprost i nie wprost czyli od expose do codziennej komunikacji – praktyczny trening metod i narzędzi menadżerskich budujących autorytet.
Moduł 6. Stres i emocje menadżera, czyli rola radzenia sobie ze stresem swoim i pracowników.
Moduł 7. Zwiększanie skuteczności w sytuacjach trudnych.
Moduł 8. Analiza kompetencji własnych menedżera.
Zadanie wdrożeniowe: moja ścieżka rozwoju menedżerskiego.
4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

Korzyści udziału w szkoleniu

 1. Poznanie zależności między stylem komunikacji a efektywnością zespołu.
 2. Poznanie różnych technik menadżerskich w celu ich elastycznego stosowania w codziennej pracy.
 3. Doskonalenie umiejętności zarządzania sytuacyjnego.
 4. Poznanie i praktycznie przećwiczenie technik i zasad budowania autorytetu menedżera w zespole.
 5. Zwiększenie skuteczności zespołu w osiąganiu wyznaczanych celów i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi poprzez skuteczne zarządzanie.
 6. Utworzenie osobistego planu rozwoju kompetencji menadżerskich wspierających skuteczność zarządzania.

Może Cię również zainteresować:

 1. SIŁA JEST W NAS: Budowanie zaangażowanego zespołu.
 2. ODZYSKANA PRZESTRZEŃ: Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 3. TWÓRCZY DIALOG: Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 4. EFEKTYWNI NA CO DZIEŃ: Zarządzanie projektami.
 5. ELASTYCZNI W DZIAŁANIU: Zarządzanie zmianą.