ZigaForm version 5.2.6
Scroll to top

KURS KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

START II EDYCJI:

16 września 2021 r.

KONIEC II EDYCJI:

5 listopada 2021 r.

REKRUTACJA TRWA DO: 10 września 2021 r.

Od 30 września 2020 roku instytucje władzy publicznej zobowiązane zostały do wyznaczenia funkcji koordynatora dostępności na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Chcemy przekazać Ci wiedzę, której potrzebujesz, wyposażyć Cię w narzędzia, które pomogą Ci w pracy oraz zbudować Twoją pewność siebie w pełnieniu tej specjalistycznej funkcji.

Przejdź z nami trzy poziomy kursu zakończonego egzaminem i zdobądź kwalifikacje koordynatora dostępności.

To już druga edycja kursu realizowana w formie zdalnej dzięki czemu skorzystać mogą z niej osoby z całej Polski. Całość prowadzona jest w przyjaznej, interaktywnej formule przez trenerów na co dzień pracującymi z instytucjami publicznymi i biznesem.

POZIOM I

Poziom I dedykujemy osobom, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zróżnicowanych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Pomożemy Ci usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które będą mieć znaczenie w codziennej pracy na stanowisku koordynatora dostępności. Będziemy rozmawiać także o savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami, byś swoją codzienną postawą wspierał idee włączenia społecznego.

POZIOM II

Poziom II dedykujemy kwestii dostępności i projektowania uniwersalnego. Każdy koordynator dostępności powinien wiedzieć, jak kształtować przestrzeń i usługi przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami. Wyposażymy Cię w wiedzę, dzięki której będziesz potrafił przeprowadzić audyt dostępności. Pokażemy Ci także, jak budować informację, tworzyć formularze, organizować ewakuację i komunikować się z osobami ze szczególnymi potrzebami.

POZIOM III

Poziom III poświęcony jest narzędziom koordynatora dostępności. Omówimy rolę i podstawowe zadania koordynatora, zbudujemy opis stanowiska i przeanalizujemy sieć instytucji, z którymi powinieneś współpracować. Wspólnie zbudujemy modelowy plan dostępności. Nasi eksperci zarządzania projektami powiedzą Ci, jak go wdrażać i monitorować. Po ukończeniu poziomu III będziesz gotowy kompleksowo wypełniać zadania, jakie stoją przed koordynatorem dostępności.

POZIOM I

 • Terminologia niedyskryminująca. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.
 • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki , status społeczny.
 • System orzeczniczy w Polsce.
 • Zaburzenia psychiczne.
 • Niepełnosprawność w zakresie mobilności.
 • Niepełnosprawność intelektualna.
 • Niepełnosprawność wzroku i słuchu.

POZIOM II

 • Projektowanie uniwersalne.
 • Mechanizm racjonalnych usprawnień.
 • Technologie asystujące i kompensacyjne.
 • Wytyczne dla dostępności architektonicznej. Jak wdrażać ustawę w budynkach zabytkowych, w których nie ma możliwości modernizacji.
 • Wytyczne dla dostępności stron www. Standard WCAG 2.1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego.
 • Jak budować teksty łatwe do czytania i rozumienia.
 • Alternatywne formy komunikacji z osobami nieporozumiewającymi się werbalnie.
 • Bezpieczeństwo i ewakuacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.

POZIOM III

 • Koordynator dostępności: rola, zadania, stanowisko pracy.
 • Raport o zapewnieniu dostępności
 • Audyt dostępności. Jak wdrażać ustawę przy niskim budżecie.
 • Koordynacja działań na rzecz dostępności – kompetencje z zakresu zarządzania zespołem projektowym.
 • Budowa planu dostępności. Jak wdrażać ustawę w instytucji i jednostkach podległych.
 • Sesja Q&A z ustawy o zapewnieniu dostępności.
 • Podsumowanie kursu i egzamin końcowy.

CERTYFIKACJA

Po zakończeniu każdego poziomu otrzymujesz certyfikat.

Po ukończeniu całości kursu możesz przystąpić do egzaminu i otrzymać zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji koordynatora dostępności zgodnych z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

TERMINY ZJAZDÓW

POZIOM I

16-17 września 2021 r. 

30 września 2021 r. 

POZIOM II

1 października 2021 r.

14-15 października 2021 r. 

POZIOM III

28-29 października 2021 r.

5 listopada 2021 r. 

CENA

POZIOM I

24 h dydaktyczne

999,00 zł

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez wysoko wykfalifikowaną kadrę, dostęp do materiałów dydaktycznych, spis literatury oraz wzory narzędzi pracy koordynatora dostępności.

POZIOM II

24 h dydaktyczne

1 199,00 zł

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez wysoko wykfalifikowaną kadrę, dostęp do materiałów dydaktycznych, spis literatury oraz wzory narzędzi pracy koordynatora dostępności.

POZIOM I

24 h dydaktyczne

1 399,00 zł

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez wysoko wykfalifikowaną kadrę, dostęp do materiałów dydaktycznych, spis literatury oraz wzory narzędzi pracy koordynatora dostępności.

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!