Scroll to top

SENSE > KURSY ZAWODOWE > KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI HR

KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI HR

Kurs kadry i płace z elementami HR kierowany jest do osób, które aspirują do pracy na stanowisku łączącym kompetencje kadrowo-płacowe z zarządzaniem zasobami ludzkimi.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

Udział w kursie zawodowym „kadry i płace z elementami HR” przygotuje Cię do:

1. Poznania kluczowych zasad prawa pracy i kodeksu cywilnego.
2. Naliczania wynagrodzeń za pracę, za czas choroby oraz urlopy wraz z zasadami opodatkowania.
3. Prowadzenia dokumentacji płacowej.
4. Sporządzania dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
5. Stosowania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
6. Biegłego poruszania się w zagadnieniach dotyczących obowiązków wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
7. Biegłego poruszania się w zagadnieniach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
8. Obsługi programów Symfonia, Płatnik i/lub Optima.
9. Obsługi programu MS Office w kontekście kadrowo-płacowym (MS Excel, MS Word).
10. Prowadzenia profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników.
11. Zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie motywowania i udzielania informacji zwrotnej.
12. Dokonywania profesjonalnej oceny okresowa pracownika.

PROGRAM
1. Prawo pracy i kodeks cywilny.
2. Obowiązki pracownika
3. Czas pracy. Urlopy.
4. Wynagrodzenie za pracę. Świadczenia pozapłacowe.
5. Rozwiązywanie umów o pracę.
6. Dokumentacja pracownicza.
7. Odpowiedzialność pracowników kadr i płac na gruncie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych .
8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
9. Zasady naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia urlopowego.
10. Zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego.
11. Zasady sporządzania list płac.
12. Świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
13. Zasady opodatkowania wynagrodzeń za pracę.
14. Obowiązki pracodawcy wobec Urzędu Skarbowego.
15. Obsługa programu MS Office w kontekście kadrowo-płacowym (MS Excel, MS Word).
16. Obsługa programu Płatnik.
17. Obsługa programu Optima i/lub Symfonia.
18. Rekrutacja i selekcja pracowników.
19. Opis stanowiska pracy.
20. Zasady tworzenia opisu stanowiska oraz profilu kandydata.
21. Motywowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
22. Ocena okresowa pracownika.
23. Tworzenie profili kompetencyjnych.

NASI TRENERZY:
Paula Borek, Tomasz Chojnacki, Jakub Kurtycz, Anna Kawalec, Agnieszka Hoffmann.

Blog z SENSEm / 6.12.2020

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika. Z poziomu ogółu jak i w codziennym użytkowaniu nie popełniamy błędu stosując te pojęcia wymiennie. Jednak w przypadku projektowania procesów i działań sprzyjających rozwojowi pracowników, ważne jest aby rozumieć różnicę między tymi pojęciami i stosować je adekwatnie do oferowanych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!