Scroll to top

SENSE > KURSY ZAWODOWE > KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Kurs księgowości od podstaw z elementami kadr i płac kierowany jest do osób, które aspirują do pracy na stanowisku młodszego księgowego łączącego kompetencje rachunkowe z obsługą kadr i płac. Po zakończeniu kursu uczestnicy przygotowani będą do pracy w niezależnych biurach rachunkowych oraz w działach księgowo-kadrowych.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

Udział w kursie zawodowym „specjalista ds. administracji i komunikacji” przygotuje Cię do:
1. Poznania kluczowych zasad rachunkowości i prawa pracy.
2. Przygotowywania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.
3. Prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
4. Prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług.
5. Naliczania wynagrodzeń za pracę i ich opodatkowania.
6. Poznania podstaw prawa pracy w praktyce kadrowej.
7. Biegłego poruszania się w zagadnieniach dotyczących ZUS.
8. Obsługi programów Symfonia, Płatnik i/lub Optima.

PROGRAM
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości. Podmioty i przedmioty rachunkowości.
2. Przedmioty rachunkowości
3. Tworzenie kont księgowych, metody zapisu, sposobów funkcjonowania.
4. Księgi rachunkowe.
5. Dowody księgowe.
6. Charakterystyka aktywów i pasywów
7. Bilans oraz rachunek zysków i strat. Informacja dodatkowa. Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.
8. Zakres opodatkowania. Formy opodatkowania. Przychody podatkowe i niepodatkowe a przychody zwolnione. Dochód oraz podstawa opodatkowania. Rozliczanie strat podatkowych. Kalkulacja zaliczek na podatek. Sporządzanie zeznania do Urzędu Skarbowego.
9. Dostawa towarów a świadczenie usług. Obowiązek podatkowy w VAT. Odliczanie VAT naliczonego. Deklaracja, terminy oraz zapłata podatku. Zwrot podatku.
10. Wyszukiwanie, aktualizacja i weryfikacja dotyczących opodatkowania wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych. Systemy, składniki i regulaminy wynagrodzeń – tworzenie dokumentów. Formy wynagradzania i ich rozliczenia – prowadzenie ewidencji. Tworzenie list płac.
11. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej. Tworzenie dokumentów. Tworzenie zestawień i tabel.
12. Rodzaje umów o pracę. Umowy cywilno-prawne. Tworzenie regulaminów i procedur pracowniczych. Zasady zatrudniania pracowników. Czas pracy i urlopy pracownicze.
13. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz rozliczanie składek – narzędzia informatyczne. Wyszukiwanie i weryfikacja informacji dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych.
14. Zakładanie firmy w programie finansowo-księgowym. Ewidencja operacji gospodarczych. Tworzenie raportów Generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego i do ZUS.

NASI TRENERZY:
Paula Borek, Tomasz Chojnacki, Jakub Kurtycz, Anna Kawalec, Agnieszka Hoffmann.

Blog z SENSEm / 6.12.2020

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika. Z poziomu ogółu jak i w codziennym użytkowaniu nie popełniamy błędu stosując te pojęcia wymiennie. Jednak w przypadku projektowania procesów i działań sprzyjających rozwojowi pracowników, ważne jest aby rozumieć różnicę między tymi pojęciami i stosować je adekwatnie do oferowanych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!