ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

SENSE > KURSY ZAWODOWE > PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

Kurs „Project manager” kierowany jest do osób zarządzających projektami i zespołami, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie budowania celów, podziału zadań, harmonogramowania i budżetowania projektów z wykorzystaniem prostych narzędzi i metodyk.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

Udział w kursie zawodowym „Project Manager” przygotuje Cię do:

1. Zwinnego zarządzania projektem.
2. Metodycznego planowania, realizowania i podsumowywania projektów.
3. Sprawnego szacowania ryzyka w projekcie i zapobieganiu kryzysom.
4. Skutecznego zarządzania pracą zespołu projektowego.
5. Dostosowania narzędzi do specyfiki projektu.
6. Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
7. Ewaluowania i zamykania projektu.

PROGRAM
1. Rodzaje projektów.
2. Cykl życia (etapy) projektu.
3. Analiza zasobów i identyfikacja obszarów do doskonalenia.
4. Project Manager, czyli lider zespołu.
5. Role zespołowe i typologia członków zespołu wg Insights Discovery.
6. Style zarządzania zespołem.
7. Internetowe narzędzia zarządzania zespołem projektowym np. Bitrix 24.
8. Prowadzenie spotkań zespołu projektowego
9. Zasady planowania pracy: metoda ALPEN, reguła 60/40, zasada Pareto, matryca Eisenhowera.
10. Zwinne zarządzanie projektem.
11. Analiza projektu (interesariuszy, otoczenia).
12. Planowanie działań i zasobów w projekcie (struktura podziału prac – WBS, metoda ścieżki krytycznej, wykres Gantta).
13. Metodyka podejmowania decyzji w projekcie.
14. Monitorowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie.
15. Zakończenie i podsumowanie projektu.
16. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem.

NASI TRENERZY:
Paula Borek, Tomasz Chojnacki, Jakub Kurtycz, Anna Kawalec, Agnieszka Hoffmann.

Blog z SENSEm / 6.12.2020

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika. Z poziomu ogółu jak i w codziennym użytkowaniu nie popełniamy błędu stosując te pojęcia wymiennie. Jednak w przypadku projektowania procesów i działań sprzyjających rozwojowi pracowników, ważne jest aby rozumieć różnicę między tymi pojęciami i stosować je adekwatnie do oferowanych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!