Nasza oferta - | SENSE consulting
Scroll to top

DOTACJE 360°

Praca z nami to pełna WYGODA. Z nami możesz skupić się na ROZWOJU swojej Organizacji. My zadbamy o to, by dzięki dotacjom unijnym, przebiegał on szybciej i był bezpieczny.

Dbamy o Twój czas.

Jesteśmy LIDEREM PO WER w rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze” w 2018 i 2017 roku magazynu Fundusze Europejskie  pod względem wartości przyznanych dotacji, wartości projektów i liczby projektów, którym przyznano dotacje!

ZAPEWNIAMY ORGANIZACJOM

 • analizę potencjału w aplikowaniu o dotacje
 • kompletną dokumentację aplikacyjną
 • specjalistyczną obsługę projektów unijnych.

POZYSKIWANIE DOTACJI

Jesteśmy Liderem firm doradczych w Polsce w ramach PO WER i EFS RPO

Od ponad 10 lat skutecznie pozyskujemy dotacje unijne dla biznesu, sektora edukacji i szkolnictwa, jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych, na inwestycje, badania i rozwój, ochronę własności intelektualnej, targi i misje gospodarcze, usługi doradcze, szkoleniowe i edukacyjne.

Znamy się na tym.

W ramach ANALIZY POTENCJAŁU

 • zbadamy Twoje potrzeby rozwojowe
 • zweryfikujemy dostępne źródła finansowania
 • ocenimy szanse Twojej Organizacji na pozyskanie dofinansowania.

Powierz nam usługę POZYSKIWANIA DOTACJI a otrzymasz KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ APLIKACYJNĄ

 • wniosek o dofinansowanie projektu
 • biznes plan
 • raport środowiskowy
 • studium wykonalności
 • opinię o innowacyjności
 • inne wymagane przez instytucje.

PISZEMY TYLKO TE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH POTENCJAŁ OCENIMY JAKO WYSOKI. TO GWARANTUJE NASZĄ SKUTECZNOŚĆ. TY ZYSKUJESZ PEWNEGO PARTNERA.
TO NIE KONIEC NASZEGO WSPARCIA

 • monitorujemy wyniki konkursów i informujemy Cię o nich
 • jeśli Twoja Organizacja otrzyma dofinansowanie, prowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z instytucją, tworzymy  załączniki do umowy i przekazujemy kluczowe informacje dotyczące realizacji projektu
 • jeśli Twój projekt nie znajdzie się na liście dofinansowanych, prowadzimy procedurę odwoławczą, co w wielu przypadkach zakończyło się sukcesem w aplikowaniu.

Schemat pozyskania dotacji:

schemat

OBSŁUGA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Od harmonogramu płatności do rozliczenia dotacji

POZYSKANIE DOTACJI TO PIERWSZY KROK DO SUKCESU. Wyzwaniem dla każdej Organizacji jest OBSŁUGA PROJEKTU. Podpisanie umowy o dofinansowanie wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za prawidłowe wydatkowanie i terminowe rozliczenie.

Pomożemy Ci w tym.

OBSŁUGA PROJEKTU OBEJMUJE:

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

 • szkolenie dla Twojego zespołu projektowego nt. zasad realizacji projektów unijnych
 • przygotowanie procedur projektowych zgodnych z wymogami
 • prowadzenie komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia
 • wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie
 • ocena ryzyka w przypadku problemów w realizacji projektu.

KOORDYNACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • pomoc w szacowaniu zamówień i wyboru odpowiedniej procedury
 • nadzór w trakcie realizacji zamówienia
 • konsultacje umów z wykonawcami.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • szkolenie dla Twojego zespołu księgowego nt. prowadzenia finansów projektu
 • wniosek o płatność, z załącznikami i instrukcją złożenia w instytucji udzielającej dofinansowania
 • nadzór nad wydatkami w projekcie i monitoring oszczędności, tak by maksymalizować szanse na ich wykorzystanie.

DZIĘKI NAM ZYSKUJESZ!

 • bezpieczeństwo i płynność finansową projektu
 • brak konieczności stałego śledzenia zmian w dokumentach programowych
 • doradztwo pozwalające optymalizować budżet oraz maksymalizować korzyści z projektu.

NASI PARTNERZY

są również wsparciem dla Ciebie i pomogą Ci w specjalistycznych usługach

przygotowanie materiałów promocyjnych oraz realizacja kampanii informacyjnych

realizacja zamówień i zawieranie umów

analiza podatkowa projektu oraz prowadzenie usług księgowych

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Akredytowany Partner w Rejestrze Usług Rozwojowych

Jesteś doradcą, trenerem, ekspertem freelancerem? Masz Klientów, którzy chcą się rozwijać, a nie mają na to środków finansowych?

Jeśli odpowiedziałeś na oba pytania TAK, ten dział jest dla Ciebie.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - co to takiego?

BUR to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych, dzięki którym firmy z sektora MSP i ich pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje i zdobywać kwalifikacje z dofinansowaniem. Podstawowy poziom dofinansowania zakupu usług wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstw – 80%,
 • dla małych przedsiębiorstw – 70%,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 50%*.

* w zależności od regionu poziomy dofinansowania mogą się różnić, https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

USŁUGA ROZWOJOWA - czyli?

Usługa rozwojowa to zarówno szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring, jak i studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne wspierające rozwój organizacji.

KTO może takie usługi świadczyć?

Status podmiotu świadczącego usługi rozwojowe z dofinansowaniem w Bazie Usług Rozwojowych wymaga od organizatora akredytacji tj. posiadania odpowiednich uprawnień, doświadczenia i zespołu, a także przejścia przez proces certyfikacji. Spełniamy te wymogi, dzięki czemu możemy wystawić w BUR usługi dla Twoich klientów umożliwiając im pozyskanie dotacji.

JAK PRACUJEMY?

Dzięki współpracy z nami, koncentrujesz się na swoim biznesie tzn. realizujesz szkolenia, doradztwo, coaching etc. My zapewniamy finansowanie i obsługę procesu.

Twoje zadania:

 • sprzedajesz usługę
 • przekazujesz nam kontakt do klienta
 • realizujesz usługę.

My:

 • wystawiamy usługę w BUR
 • współpracujemy z instytucją finansującą
 • zawieramy umowę o dofinansowanie
 • koordynujemy rozliczenie usługi
 • ewaluujemy wsparcie.

Optymalny model oparty o specjalizację!

AKTUALNE KONKURSY

Sprawdź na co możesz otrzymać dotację

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?