ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest kompleksowe, indywidualne oraz profilowane pod odbiorcę wsparcie przedsiębiorców w zakresie prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Bezzwrotna dotacja ma być wsparciem dla przedsiębiorców MŚP z Polski Wschodniej tj. prowadzących swój biznes na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego lub podkarpackiego w promocji oraz wprowadzeniu na nowe rynki zagraniczne swoich produktów i usług. 

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Co zyskujesz dzięki dotacji z programu Polska Wschodnia?

Udział w międzynarodowych wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym

Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności

Redukcję kosztów i optymalizację wydajności

Możliwość rozwoju i promocji swojego produktu lub usługi na arenie międzynarodowej

Zwiększoną wydajność produkcji i parku maszynowego

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach programu Polska Wschodnia?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na terenie jednego z województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym


Internacjonalizacja Polski Wschodniej – finansowanie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania

Minimalny wymagany wkład własny

Pula środków w budżecie

Jakie koszty sfinansujesz w ramach dotacji Polska Wschodnia?

Usługi doradcze

Udział w wydarzeniach międzynarodowych

Targi, wystawy, misje gospodarcze

Środki trwałe

Zakup oprogramowania

Materiały marketingowe

Przykłady usług doradczych jakie sfinansujesz w ramach programu Polska Wschodnia

1. Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zawierającego:

2. Usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego

3. Usługi doradcze związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego

Przykłady: 

Przykłady: 

 • Analiza możliwości eksportowych przedsiębiorstwa

 • Ocena konkurencyjności produktów lub usług na rynkach zagranicznych

 • Zbadanie barier wejścia na rynki zagraniczne

 • Identyfikacja potencjalnych klientów

 • Analiza dotychczasowego modelu biznesowego firmy wraz z propozycją zmian

 • Dobór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych i promocyjnych

 • Reorganizacja firmy pod kątem działalności eksportowej

 • Koncepcja wejścia na rynki zagraniczne

 • Rekomendacje w zakresie oprogramowania oraz środków stałych

 • Rekomendacje w zakresie współpracy z organizacjami miedzynarodowymi

 • Wyselekcjonowanie oraz nawiązanie relacji i negocjacji handlowych z partnerami zagranicznymi

 • Pozyskanie zewnętrznego finansowania działalności eksportowej

 • Badania marketingowe na rynku docelowym

 • Przygotowanie produktu lub usługi do wprowadzenia na rynek docelowego

 • Przygotowanie kanałów dystrybucji produktu lub usługi na rynku docelowym

 • Uzyskanie dokumentów formalno-prawnych pozwalających na działalność na rynku docelowym (certyfikaty, akredytacje, koncesje etc.)

 • Przygotowanie kampanii promocyjnej (również on-line)

 • Zaprojektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych

 • Przygotowanie stron internetowych oraz aplikacji mobilnych

 • Przygotowanie projektów graficznych oraz wzornictwa opakowań

 • Przygotowanie dokumentów, regulaminów, gwarancji niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług na rynek docelowy

 • Analizy możliwości eksportowych firmy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową

 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą

 • Wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych

 • Szkolenia

 • Dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji

 • Tłumaczenia

 • Badania i testy produktów lub usług przeznaczonych do eksportu (techniczne, fizyczne, chemiczne oraz biologiczne)

 • Projektowanie procesów technologicznych

 • Projektowanie procesów logistycznych

Ważne informacje i terminy! 

18 października – 22 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

15 września 2021 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie

50 000 000 zł

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie

Operator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.