ADAM RAFAŁOWSKI - | SENSE consulting
Scroll to top

ADAM RAFAŁOWSKI

Trener biznesu, coach, psycholog, doradca zawodowy, mediator organizacyjny. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego.

Mgr psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie –Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut  Psychologii.

Ponadto swoją wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, jak również specjalistycznych szkoleniach w: Moderator  S. C.  we Wrocławiu, Grupie TROP w Warszawie,   Ośrodku „Mediatorzy.pl” w Warszawie,  Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej w Krakowie, Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

W latach 2002 – 2009 współpracował z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Lublinie jako wykładowca akademicki. W okresie 2004 -2007 pracował jako psycholog w Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako psycholog, coach, mediator, doradca zawodowy oraz trener.

Przeprowadził ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych oraz ponad 5 tysięcy godzin sesji indywidualnych. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy (w tym menadżerowie) organizacji komercyjnych i państwowych oraz osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

Ulubiona tematyka szkoleń:

  • wszystko co pomaga i sprawia, by życie było ciekawą przygodą – zarządzanie stresem/ emocjami, profilaktyka wypalenia zawodowego,
  • rozwiązywanie konfliktów (w tym zarządzanie konfliktem/mediacje organizacyjne)
  • komunikacja interpersonalna/asertywność
  • kreatywne rozwiązywanie problemów
  • psychologia zarządzania zasobami ludzkimi  (w tym budowanie zespołów, przywództwo, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zmianą, trudne  sytuacje w zespole, rozmowy dyscyplinujące, oceniające, komunikacja motywująca)
  • obsługa klienta ( w tym – sytuacje trudne z klientami)
  • warsztaty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

W wolnych  chwilach realizuje się w pracach stolarskich oraz grze na gitarze … „punk not dead”