EWA GORDZIEJ-NIEWCZYK - | SENSE consulting
Scroll to top

EWA GORDZIEJ-NIEWCZYK

Psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej, Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Współpracowała także ze Szkołą Główną Handlową przy realizacji projektów szkoleniowo – doradczych.

Od ponad 15 lat zajmuje się szkoleniami, diagnozą psychologiczną i doradztwem w zakresie Human Resources. Otrzymała akredytację PARP i jako trener wiodący – ekspert prowadziła zajęcia dla kadry zarządzającej i pracowników działów HR w ramach programu „Inwestycja w kadry.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego: zarządzania, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników i komunikacji.

Doradza zarządom i managerom; realizuje autorski program audytu personalnego oraz badania klimatu w organizacjach. Prowadzi assessment i development centre oraz badania kompetencji dla pracowników i badania psychologiczne na potrzeby rekrutacji. Tworzy i wdraża systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, systemy ocen okresowych.

Dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Interesuje się psychologią poznawczą i systemową.