IWONA KUNACH - | SENSE consulting
Scroll to top

IWONA KUNACH

Certyfikowany Coachem ICF ACC (największej Międzynarodowej Federacji Coachów na świecie), Mentor w fundacji Youth Business Poland, trener i pasjonatka rozwoju osobistego.

Jest doświadczonym konsultantem, coachem  i menedżerem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla.

Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w WSB  w Poznaniu, studia Executive MBA w Aalto University, Międzynarodowy program przywództwa  i zarządzania w szkolnictwie wyższym w Warrwick University, Podyplomowe Studium Coachingu w Uniwersytecie SWPS, liczne szkolenia i konferencje z zakresu zarządzania strategicznego, przywództwa, zarządzania projektem, finansów, marketingu oraz coachingu

Zarządzała firmami, działami, projektami, interdyscyplinarnymi zespołami i programami szkoleniowymi, skutecznie wdrożyła kilkadziesiąt projektów rozwojowych w środowisku akademickim i biznesowym. Odpowiedzialna była m.in. za zarządzanie pionem administracyjnym  w kilku szkołach wyższych, marketing, rekrutację, zarządzanie infrastrukturą, prowadzenie projektów inwestycyjnych i rozwój oferty edukacyjnej.

Specjalizuje się w opracowaniu strategii, planowaniu innowacyjnych produktów i usług oraz wdrażaniu projektów i zmian organizacyjnych  w szkołach wyższych oraz firmach nastawionych na rozwój. Współpracuje z renomowanymi publicznymi i prywatnymi uczelniami w Polsce i za granicą, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi programy rozwoju osobistego i sesje coachingowe w ramach grupy Let?s coach (www.letscoach.pl). Specjalizuje się w coachingu grupowym i coachingu kariery. Najczęściej pracuje z zespołami projektowymi, menedżerami oraz naukowcami. Posiada akredytację Associated Certified Coach (ACC).