MARIUSZ CYZIO - | SENSE consulting
Scroll to top

MARIUSZ CYZIO

Certyfikowany International Coach ICC. Trener. Doradca biznesu. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na kierowniczych stanowiskach w Polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, operacyjnym, przywództwie, efektywności, przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Wspiera w systemowych procesach zmiany i reorganizacji firm, rozwija kadrę menedżerską w obszarze zarządzania przez cele, komunikacji, sprzedaży i ZZL.

Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi business i executive coaching dla członków zarządu, kadry menedżerskiej, specjalistów i ekspertów. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy tworzenia kultur organizacyjnych opartych na coachingu i mentoringu. Prowadzi autorski projekt Biblioteka Coacha i Biblioteka Mentora. Promuje w środowiskach naukowych i biznesowych coachingowe i mentoringowe metody zarządzania.

Członek-założyciel w Izbie Coachingu. International Coach ICC. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC. Mediator. Innowator. Uczestnik szkoleń, warsztatów, kursów prowadzonych mi.in. przez: N.Baileya, R.Bolstada, R.Diltsa, F.Farrellyego, R.Flatischlera, S.Gilligana, C.Sissona, S.Westerna, E.Zurhorst.