Scroll to top

PAWEŁ ŁOPATKA

Trener szkoleń komputerowych. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi aplikacji biurowych MS Office i systemów informacji prawnej.

Trener informatyki i technologii informacyjnej. Ponad 1600 godzin przepracowanych z zakresu obsługi aplikacji biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), wdrażania systemów informacji prawnej oraz systemów ERP wspomagających pracę i komunikację w kancelariach prawnych, a także zarządzania treścią witryny Internetowej. Trener i egzaminator European Computer Competence Certificate.

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Matematyki i Informatyki na UAM oraz Podyplomowe studium Technologii Informacyjnej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 15 lat prowadzi szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania i dla wielu branż oraz z zakresu technologii ICT oraz narzędzi IT. Specjalizuje się szczególnie w szkoleniach dotyczących optymalnego wykorzystania technologii informacyjnej w urzędach i firmach. Jest specjalistą do spraw szkoleń i wdrożeń systemów informacji prawnej oraz systemów ERP wspomagających pracę kancelarii prawnych.

Udzielał szkoleń m.in. Dla sieci Piotr i Paweł sp. z o.o., PKP Energetyka Poznań, Volkswagen Poznań, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska S.A., Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, MPK Poznań, Malta Ski Poznań, WTBS Wałbrzych, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie, Urząd Gminy Czerwonak, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Orlen Petro Zachód, Instalcompact, Hochland, Firma Legutko, Wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, ENEA Poznań.

Z SENSE consulting sp. z o.o. związany jest od 2019 roku.

Prywatnie interesuje się turystyką rowerową i muzyką (okres baroku, jazz oraz pop lat 80-tych).