ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

PROJEKTUJ UNIWERSALNIE – trzystopniowy kurs dla nauczycieli akademickich

Zapraszamy Państwa do udziału w trzystopniowym kursie z zakresu projektowania uniwersalnego. Każdy następny poziom kursu to kolejny stopień pogłębienia wiedzy z zakresu dostępności, projektowania uniwersalnego i mechanizmów likwidacji barier utrudniających osobom o szczególnych potrzebach pełen udział w życiu społecznym.

Oprócz szkolenia dostaniesz od nas:

 • propozycje programów zajęć ze studentami,
 • darmowe e-booki,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • spis literatury.
POZIOM I

POZIOM I

SZCZEGÓLNE POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW

32 h

POZIOM II

POZIOM II

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

32 h

POZIOM III

POZIOM III

DESIGN THINKING W PRAKTYCE

32 h

Poziom I poświęcony jest zróżnicowanym wymaganiom osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z produktów, usług i otoczenia. Dedykujemy go szerokiemu gronu dydaktyków niezależnie od obszaru specjalizacji. Obejmuje 32 godziny szkoleniowe, podczas których omówimy i doświadczymy różnych ograniczeń w zakresie mobilności i percepcji, a także poznamy wpływ projektowania środowiska zbudowanego, transportu, sfery cyfrowej i organizacji usług na życie poszczególnych osób i ich relacji w społeczeństwie.

Program:

 1. Społeczny model niepełnosprawności.
 2. Terminologia niedyskryminująca. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bariery wynikające z niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej, intelektualnej oraz zaburzeń psychicznych.
 4. Pełnosprawni? O seniorach, matkach z dziećmi, obcokrajowcach i innych odbiorcach dostępnych produktów i usług.
 5. Doświadczyć niepełnosprawności: spotkanie z reprezentantem środowiska, symulacje ograniczeń.

Poziom II wyposaża Uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad projektowania uniwersalnego w działaniach projektowych (np. architektura, transport, design) i procesowych (np. pedagogika, rehabilitacja, zarządzanie). Uczestnicy poznają poszczególne zasady projektowania uniwersalnego i przykłady dobrych praktyk ich zastosowania. W efekcie udziału w szkoleniu Uczestnicy będą potrafić dokonać oceny dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i zaplanować proces likwidacji barier. Szczegółowy zakres 32 godzin szkoleń dostosowany jest do specyfiki obszaru specjalizacji Uczestników.

Program:

 1. Dostępność w świetle prawa krajowego i międzynarodowego. Kluczowe akty prawne.
 2. Koncepcja projektowania uniwersalnego.
 3. Siedem zasad projektowania uniwersalnego – wytyczne i przykłady rozwiązań.
 4. Łańcuch dostępności.
 5. Mechanizm racjonalnych usprawnień.
 6. Wytyczne dla dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno-komunikacyjnej – w kontekście produktów i usług
 7. Praktyczne stosowania idei projektowania uniwersalnego w procesach projektowych i realizacyjnych.

Poziom III w całości poświęcony zostanie praktycznemu zastosowaniu wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych etapów szkoleń. Obejmuje 32 godziny warsztatów w podejściu design thinking. Dzięki zastosowaniu metodyki kreatywnego rozwiązywania problemów, Uczestnicy będą potrafić projektować produkty i usługi uwzględniające potrzeby użytkowników na każdym etapie projektowania. Uczestnicy zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia służące badaniu potrzeb użytkowników, burzy mózgów, selekcji pomysłów, prototypowania oraz wdrażania produktów na rynek.

Program:

 1. Poznać użytkownika – projektowanie badań, mapa empatii i tworzenie persony.
 2. Zrozumieć użytkownika – metody definiowania problemów projektowych.
 3. Szukać rozwiązań – etap ideacji.
 4. Projektować rozwiązania – prototypowanie.
 5. Sprawdzać rozwiązania – testowanie i miniaudyty dostępności produktu/usługi.
 6. Wdrażać rozwiązania – wprowadzanie produktów na rynek.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĄ?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!