Quick Wins - nowe modele sprzedaży - | SENSE consulting
Scroll to top
Quick Wins:  

Zastanawiasz się czy w obecnej sytuacji można wzmocnić swoją sprzedaż? Myślisz nad tym jak nadrobić utracone kontakty?

Udział w szkoleniu „QUICK WINS: NOWE MODELE SPRZEDAŻY"

pozwoli Ci na wypracowanie gotowych do wdrożenia rozwiązań w nowej perspektywie sprzedaży.

3 dni (2 sesje dziennie po 90 min)
Proponujemy warsztaty w formie, która pozwoli dzielić je z codzienną pracą, naszymi aktywnościami oraz współobecnością naszych domowników – gdy wiele osób pracuje w systemie pracy zdalnej. Tylko część aktywności szkoleniowych stanowić będą klasyczne spotkania „na żywo”, w przerwach międzysesyjnych realizować będzie można pracę własną, konsultować się indywidualnie z ekspertem prowadzącym projekt i aktywnie poszukiwać nowych rozwiązań. Całość spotkania realizowana będzie w przyjaznym środowisku polskiej platformy Click Meeting, uzupełniona konsultacjami e-mailowymi i telefonicznymi.

 • Wzmocnienie zaufania i motywacji do aktywnych działań handlowych w obecnej sytuacji.

 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności planowania rozwoju sprzedaży w warunkach częściowo zamrożonego popytu.

 • Nabycie kompetencji w obszarach nowych modeli biznesowych oraz inspiracja benchmarkingiem rozwiązań firm z różnych sektorów.

 • Nabycie umiejętności w zakresie budowania relacji długofalowych w dobie pracy zdalnej.

 • Nabycie gotowości do szybkiego startu po odmrożeniu popytu i działań wyprzedzających konkurencję.

 • Rozwój indywidualnych kompetencji adaptacji do zmian i nowej sytuacji rynkowej.

 • I GRUPA - 27-29 kwietnia 2020 roku

 • II GRUPA - 5-7 maja 2020 r.

 • III GRUPA 20-22 maja 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE

 • Jak budować relacje w sieci – wprowadzająca gra relacyjna.

 • Relacje w biznesie w obliczu pracy zdalnej – o co warto szczególnie zadbać.

 • Cztery kluczowe scenariusze w nowej sytuacji rynkowej.

 • Narzędzia analityczno-diagnostycznych (w Excelu) do wykorzystania w codziennej pracy.

 • Praca międzysesyjna – adaptacja poznanych narzędzi do codziennej pracy.

 • Podsumowanie pracy międzysesyjnej, kluczowe wnioski i rekomendacje.

 • Praktyczne strategie dla czterech opcji działań: inwestowanie w rozwój/utrzymanie biznesu.

 • Stretching, dodatkowe aktywności biznesowe oraz zmiana modelu biznesowego.

 • Różne modele działania firm w sieci – jaką opcję wybrać?

 • Przegląd strategii dużych, średnich i małych firm z różnych branż dopasowujących się do nowej sytuacji rynkowej (case studies).

 • Praca międzysesyjna: metody pracy brainstormingowej w sieci – adaptacja poznanych narzędzi do codziennej pracy.

 • Doświadczenia własne w obszarze strategii działań zawodowych i osobistych w warunkach ograniczonej aktywności.

 • E-multitasking – jak poradzić sobie w warunkach dużej ilości zdalnych wyzwań.

 • Modele work-life balance i gromadzenia sił na kolejne tygodnie.

 • Social selling i social relations – szanse na pogłębienie relacji.

 • Koncepcje własnej odporności psychicznej i fizycznej – jak dbać o rozwój i stawianie sobie nowych celów w warunkach ograniczonej aktywności.

 • Inspiracje (e-sesje mentalne, audiobooki, ćwiczenia odporności, metoda małych celów, narzędzie diagnostyczne do wykorzystania).

 • Podsumowanie pracy i inspiracji z pierwszego dnia spotkania i wprowadzający quiz

 • Prognozy dotyczące okresów obostrzeń z powodu pandemii – sposoby adaptacji do nowej sytuacji.

 • 9 strategii działania w perspektywie produkt-rynek – jak efektywnie zaplanować rozwój sprzedaży na najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące i ewentualnie najbliższe kwartały.

 • Scenariuszowe planowanie sprzedaży, odbudowywanie rynków, e-cross selling.

 • Customer experience – podążanie ścieżką doświadczeń klienta.

 • Praca międzysesyjna – adaptacja poznanych narzędzi do codziennej pracy.

 • Prognozy dotyczące sytuacji latem/jesienią 2020.

 • Rynek premium – odblokowanie popytu, quick-wins dla klientów – komunikowanie odzyskanej swobody.

 • Przygotowanie promocji i ofert specjalnych, szuka szybkiego startu i uprzedzenia ruchów konkurencji.

 • Odmrażanie popytu na rynkach konsumenckich i biznesowych – prawdopodobne scenariusze.

 • Sposoby na nadrobienie utraconej sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale.

 • Rekomendacje dla przyszłych strategii uczestników warsztatów.

 • Przełożenie planów strategicznych na działania wdrożeniowe – nowe kamienie milowe.

 • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi w formule kaskadowej i zwinnej w wirtualnych zespołach, motywowanie w warunkach ograniczonych kontaktów bezpośrednich.

 • Dokonywanie zmian i korekt w działaniach wdrożeniowych, planowanie wielowariantowe, przeglądy projektów i dopasowywanie się do nowej sytuacji rynkowej.

 • Quick-wins – propozycje rozwiązań: asortymentowe, digitalowo-sprzedażowe, nowych narzędzi komunikacji z klientami, doskonalenia biznesu i „ostrzenia piły” oraz przezwyciężania kryzysów.

POZNAJ NASZEGO EKSPERTA!

Michał Dziekoński

Od prawie 15 lat prowadzi warsztaty dla menedżerów i specjalistów marketingu, sprzedaży, strategii, zarządzania produktami i innych specjalności. Stworzył kilkadziesiąt strategii sprzedażowych
i marketingowych dla firm różnej wielkości i z różnych branż, a w jego szkoleniach wzięło osób już ponad 7000 osób. Jest jednym z głównych prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus. W obszarze tworzenia strategii dla firm wielooddziałowych, realizował projekty szkoleniowo-konsultingowe między innymi dla: DeHeus (firma holenderska z rynku B2B), Black Red White (sieć ogólnopolska), Orange (strategia zarządzania produktami), Neuca (największa hurtownia farmaceutyczna
w Polsce), Grupy Orlen czy też Grupy PZU.