ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Case Study: Realizacja szkoleń w ramach KFS 2021 w Top Farms

Chcemy dzielić się z Wami historiami naszych klientów, bo już od 13 lat wspieramy przedsiębiorstwa w rozwoju kompetencji pracowników. W 2021 r. pozyskaliśmy 1 MLN złotych dla naszych klientów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poznajcie historię naszego klienta – Firmy Top Farms, z którym w 2021 roku aplikowaliśmy o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zrealizowaliśmy szkolenia dla pracowników różnego szczebla. Pojęliśmy wyzwanie i wspólnie rozwiązaliśmy problem, przed jakim stanęła firma w dobie pandemii Covid-19.

Klient

Top Farms to Grupa spółek zajmująca się produkcją żywności wysokiej jakości oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego. Zatrudnia ponad 200 osób, które na co dzień dbają o efektywność procesów i stosowanie nowoczesnych technologii w produkcji. Z naszej oferty szkoleń korzystały dwie spółki Grupy tj. Top Gen Sp. z o.o. oraz Top Farms CUW Sp. z o.o.

200

PRACOWNIKÓW

BRANŻA

SPOŻYWCZA

Wyzwania

Pracownicy spółki TOP GEN to przede wszystkich doradcy handlowi, na co dzień pracujący w kontakcie bezpośrednim z klientem, natomiast pracownicy spółki Top Farms CUW odpowiadają za kompleksowa obsługę Grupy pod względem księgowym, finansowym, kadrowo-płacowym oraz IT. Okres pandemii wymusił konieczność digitalizacji usług i szybkiego przeorganizowania pracy z formy biurowej na zdalną lub hybrydową, a co za tym idzie zapewnienie narzędzi umożliwiających taką pracę.

Rozwiązania

W celu zachowania konkurencyjności na zmieniającym się rynku, spółka podjęła decyzję o zakupie narzędzi, dzięki którym możliwe było prowadzenie działań handlowych za pośrednictwem Internetu. Z tego względu firmie zależało przede wszystkim na wypełnieniu luk kompetencyjnych w obszarze obsługi nowych, zaawansowanych narzędzi rozbudowanego pakietu MS Office 365. Wcześniej pracownicy nie korzystali z nich w swojej codziennej pracy, a okazały się one konieczne do wdrożenia w spółce w związku z pandemią COVID-19, a tym samym ze zmianą modelu pracy w wielu obszarach

ze stacjonarnego na zdalny, w tym m.in. w zakresie znajomości Ms Teams (budowanie zespołu, komunikacja, organizacja spotkań), Microsoft Forms (tworzenie ankiet i testów), organizacji przestrzeni na wirtualnym dysku, znajomości zasad bezpieczeństwa plików w chmurze, czy rozwiązywania bieżących problemów. Wdrożenie narzędzi, aby było efektywne, wiązało się z koniecznością przeszkolenia pracowników umożliwiającego wprowadzenia realnej zmiany w działalności firmy.

W TOP FARMS szkolenia zostały zrealizowane z dofinansowaniem z KFS, dzięki czemu udało się kompleksowo wprowadzić pakiet MS Office 365, który znacznie usprawnił procesy zachodzące w organizacji, a jednocześnie był kosztem możliwym do zrealizowania, zwłaszcza w dobie pandemii.

Chcesz skorzystać z 80% dofinansowania na szkolenia w Twojej firmie? Nie czekaj – wypełnij formularz i zgłoś się do nas!


    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.