Scroll to top

Zarządzanie zmianą.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które stoją przed zadaniem przeprowadzenia zespołu przez proces zmiany. Uczestnicy zdobędą – w warsztatowej i aktywnej formie – wiedzę o psychologicznych podstawach zmiany niezbędną do rozumienia swojej roli oraz rozumienia reakcji pracowników. W trakcie szkolenia odbędzie się praktyczny trening metod zarządzania zmianą i zapoznanie z dobrymi praktykami dla każdego etapu.

W efekcie uczestnicy będą gotowi do świadomego zaplanowania zmiany, przygotowania siebie i zespołu do jej przeprowadzenia i dokonanie tego w sposób, który wzmocni zespół i pozycję lidera oraz zrealizuje strategie firmy decydującej się na zmianę.

Ramowy program

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
WERSJA: 8 GODZIN

Moduł 1. Czym jest zmiana – różne podejścia do zmiany, fazy zmiany, rola kontekstu.
Moduł 2. Reakcje na zmianę i ich uwarunkowania – czyli jak zrozumieć co się dzieje gdy się zmienia?
Moduł 3. Strategie i metody zarządzania zmianą.

WERSJA: 16 GODZIN

Moduł 1-3
Moduł 4. Narzędzia prowadzenia zmiany od etapu planowania i komunikacji po konstruktywne radzenie sobie z oporem.
Moduł 5. Sytuacje trudne we wprowadzaniu zmian – czyli pułapki i błędy (sposoby unikania i radzenia sobie).

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Zwiększenie wiedzy o psychologicznych podstawach procesu zmiany.
2. Poznanie zasad, strategii i metod zarządzania zmianą.
3. Doskonalenie umiejętności zarządzania zmianą – planowanie, przygotowanie, komunikowanie, praca ze zmianą, zakończenie i podsumowanie.
4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania postaw pracowników względem zmiany.
5. Doskonalenie umiejętności budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz wzmacniania otwartości na nowe w zespole.
6. Doskonalenie umiejętności zaangażowania pracowników do aktywnego uczestniczenia w prowadzeniu zmiany.
7. Zwiększenie świadomości różnorodności reakcji pracowników na zmianę i wynikających z tego zadań dla menadżera.
8. Uwrażliwienie na komunikacyjne niuanse i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania zmianą.
9. Zdobycie gotowości do przeprowadzenia zespołu przez zmianę w sposób stabilny i wzmacniający jego efektywność oraz integrację.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!