Scroll to top

Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić swoje kompetencje związane z delegowaniem i egzekwowaniem wykonania zadań w zespole oraz udzielaniem feedbacku. Uczestnicy poznają i przećwiczą metody skutecznego delegowania zadań swoim pracownikom oraz zrozumieją istotę delegowania dla własnej efektywności.

Nieodłącznym elementem procesu delegowania jest udzielanie pracownikowi czy zespołowi informacji zwrotnej o postępach, dlatego szkolenie obejmuje także praktyczny trening profesjonalnego udzielania pochwał / dyscyplinowania pracowników. Udział w szkoleniu zaowocuje zwiększeniem efektywności zespołu, w którym pracownicy sprawnie wykonują delegowane zadania a menadżer świadomie zarządza celami i priorytetami.

Ramowy program

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
WERSJA:8 GODZIN

Moduł 1. Po co delegować i udzielać informacji zwrotnej czyli korzyści dla menadżera oraz zespołu.
Moduł 2. Zasady i wpływ wizerunku szefa w zespole (wygląd, pewność siebie, asertywność, konsekwencja, cechy lidera) oraz motywacji pracowników na ich efektywność w realizacji zdelegowanych zadań / otwartość w przyjmowaniu informacji zwrotnej.
Moduł 3. Delegowanie rozpoczyna się od stawiania celów – rola ustalenia celów i priorytetów w delegowaniu zadań pracownikom.

WERSJA: 16 GODZIN

Moduł 1-3

Moduł 4. Techniki delegowania zadań – praktyczny trening delegowania i egzekwowania wykonania zadań w 3 krokach.
Moduł 5. Techniki udzielania informacji zwrotnej dotyczącej postępów w realizacji zadań – praktyczny trening udzielania pochwał / dyscyplinowania pracowników.
Moduł 6. Trudne sytuacje i pułapki w delegowaniu/udzielaniu feedbacku.
Zadanie wdrożeniowe: rekomendowane rozwiązania dla najbliższych sesji delegowania/udzielania feedbacku.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Zwiększenie wiedzy o metodach, technikach i procedurach efektywnego delegowania zadań i uprawnień.
2. Poznanie algorytmu udzielania informacji zwrotnej.
3. Doskonalenie umiejętności delegowania i egzekwowania wykonania zadań przez pracowników.
4. Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej, która motywuje nawet jeśli jest upomnieniem.
5. Zdobycie wiedzy o możliwych profesjonalnych reakcjach na sytuacje trudne w delegowaniu i egzekwowaniu zadań oraz udzielaniu informacji zwrotnej.
6. Doskonalenie umiejętności rozwijania samodzielności oraz kształtowania proaktywnych postaw w zespole.
7. Zwiększenie świadomości roli szefa w budowaniu poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników oraz ich reakcji na przyjmowanie informacji zwrotnej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!