Scroll to top

Kompetencje lidera przyszłości.

Szkolenie dedykowane jest menadżerom i osobom przygotowującym się do tej funkcji, które chciałyby podnosić efektywność swojej pracy w obszarze zarządzania zespołem. Poznanie i przećwiczenie praktycznych narzędzi pozwoli w codziennej pracy budować skuteczność menadżerską i zaowocuje zwiększoną efektywnością pracy menadżera i zarządzanych przez niego zespołów.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik dowie się, jak dostosować styl kierowania do sytuacji, etapu rozwoju pracownika oraz fazy rozwoju zespołu, a przez to będzie skutecznie realizować cele firmy. Dodatkowo w trakcie szkolenia możliwe jest dokonanie analizy swojej skuteczności menadżerskiej oraz zbudowanie na tej postawie osobistego planu rozwoju kompetencji menadżerskich.

Ramowy program

WERSJA: 8 GODZIN
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
Moduł 1. Przegląd strategii i modeli zarządzania – co warto wiedzieć o zarządzaniu?
Moduł 2. Zarządzanie sytuacyjne, czyli elastyczność w odpowiedzi na różne sytuacje, etapy rozwoju pracowników i zespołu.
Moduł 3. Kompetencje lidera a poziomy rozwoju pracownika.
Moduł 4. Wspieranie pracowników w rozwoju, czyli praktyczne metody i techniki zarządcze.

WERSJA: 16 GODZIN
Moduły 1-4
Moduł 5. Metody budowania autorytetu wprost i nie wprost czyli od expose do codziennej komunikacji – praktyczny trening metod i narzędzi menadżerskich budujących autorytet.
Moduł 6. Stres i emocje menadżera, czyli rola radzenia sobie ze stresem swoim i pracowników.
Moduł 7. Zwiększanie skuteczności w sytuacjach trudnych.
Moduł 8. Analiza kompetencji własnych menedżera.

Zadanie wdrożeniowe: moja ścieżka rozwoju menedżerskiego.

4 tygodnie po szkoleniu – follow up z naszym trenerem, czyli wzmocnienie efektów szkolenia poprzez podsumowanie wyników zadania wdrożeniowego.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Poznanie zależności między stylem komunikacji a efektywnością zespołu.
2. Poznanie różnych technik menadżerskich w celu ich elastycznego stosowania w codziennej pracy.
3. Doskonalenie umiejętności zarządzania sytuacyjnego.
4. Poznanie i praktycznie przećwiczenie technik i zasad budowania autorytetu menedżera w zespole.
5. Zwiększenie skuteczności zespołu w osiąganiu wyznaczanych celów i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi poprzez skuteczne zarządzanie.
6. Utworzenie osobistego planu rozwoju kompetencji menadżerskich wspierających skuteczność zarządzania.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!