Scroll to top

Nowe modele sprzedaży.

Dostrzegasz, jak w ostatnich miesiącach zmieniła się sytuacja rynkowa, w której wszystkim przyszło działać? To jak jazda po autostradzie: dopiero minąłeś tabliczkę z nazwą jednego miasta, a już jesteś w kolejnym. Dynamika sytuacji wymaga wysokiego poziomu koncentracji i sprawnego adaptowania się do szybkich zmian. Nasze modele biznesowe, które funkcjonowały do tej pory, będą wymagały „resetu” i zbudowania nowej jakości, na której będziemy rozwijać nasz dotychczasowy biznes.

Weź udział w szkoleniu „Nowe modele sprzedaży”, aby:

1. zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie budowania nowych strategii sprzedaży w oparciu o rzetelne analizy rynku i klientów,
2. poznać możliwe scenariusze zmian gospodarczych i wypracować metody służące przemodelowaniu biznesu w celu zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku,
3. wyposażyć się w narzędzia do wdrażania nowych modeli sprzedażowych w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym,
4. nabyć umiejętności w zakresie budowania relacji długofalowych, nawet jeśli większość kontaktu z klientami realizujesz telefonicznie/online.
5. nabyć gotowość do szybkiego startu po okresie „suszy biznesowej” poprzez działania wyprzedzające konkurencję,
6. wzmocnić zaufanie i motywację do aktywnych działań handlowych,
7. rozwinąć indywidualne kompetencje adaptacji do zmian i nowej sytuacji rynkowej.

KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Zwiększenie wiedzy o budowaniu relacji z klientami w sieci.
2. Zwiększenie wiedzy o różnych modelach działania firm w sieci.
3. Nabycie wiedzy o metodzie „szybkiego startu” w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.
4. Doskonalenie umiejętności obsługi narzędzi analityczno-diagnostycznych.
5. Doskonalenie umiejętności podejmowania skutecznych działań sprzedażowych w sieci.
6. Nabycie umiejętności rozwoju modelu biznesowego w oparciu o customer experience.
7. Nabycie umiejętności zarządzania projektami wdrożeniowymi w formule kaskadowej i zwinnej.
8. Nabycie umiejętności motywowania siebie i pracowników w warunkach ograniczonych kontaktów bezpośrednich.
9. Nabycie gotowości do zbudowania nowego modelu biznesowego swojego działu/firmy.
10. Wypracowanie metod radzenia sobie z dużą ilością zadań zdalnych.
11. Zdolność do budowania relacji społecznych i zawodowych w sieci.
12. Nabycie gotowości dokonywania zmian i korekt w działaniach wdrożeniowych, planowania wielowariantowego, celem dopasowywanie się do nowej sytuacji rynkowej.

Ramowy program

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
WERSJA: 8 GODZIN

Moduł 1. Budowanie wizerunku handlowca.
Moduł 1. Relacje i planowanie scenariuszowe nowej sprzedaży.
Moduł 2. Nowe modele biznesowe: benchmarki z różnych branż.
Moduł 3. Zarządzanie własną odpornością i rozwojem osobistym w świecie działającym „na pół etatu”.

WERSJA: 16 GODZIN

Moduł 1-3
Moduł 4. Nowe strategie rynkowe na najbliższe tygodnie, miesiące i kwartały.
Moduł 5. Nowe narzędzia wdrożeniowe.
Moduł 6. Nowe otwarcie.

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę trybu pracy, jednak jak się okazuje online-owa forma zajęć była strzałem w dziesiątkę! Co na to wpływa? Przede wszystkim dostępność. Śmiało można powiedzieć, że szkolenia online są dla wszystkich, a to za sprawą łatwości użytkowania i dobrego przygotowania firm szkoleniowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!