ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

ZDROWE NAWKI

ZDROWE NAWYKI to cykl 3 szkoleń rozwijających umiejętności związane z wdrożeniem wiedzy profilaktycznej w życie codzienne. Dzięki mikrozmianom, jakie wdrożysz w swoje codzienne zachowania, osiągniesz poziom efektywności osobistej, jakiej dotąd nie znałeś.

SZKOLENIE NR 1: Budowanie zdrowych nawyków

„Samokontrola stanowi lepszy prognostyk sukcesów naukowych niż inteligencja i silniejszą determinantę skutecznego przywództwa niż charyzma.”

Kelly McGonigal

Dążąc do zmiany nawyków łatwo zauważyć, że pomiędzy decyzją o zmianie a realnym działaniem istnieje często przepaść. Tym co znajduje się pomiędzy i co wymaga wzmacniania jest siła woli i samokontrola.

 • Jak działa mózg i czym jest nawyk.
 • Mechanizm działania nawyku.
 • Metoda świadomego budowania wybranych nawyków.
 • Plan budowania zdrowych nawyków indywidualnych i zespołowych.

SZKOLENIE NR 2: Efektywne zarządzanie pracą własną (z grą szkoleniową)

Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Nie ma zdrowia bez efektywnej organizacji pracy. To presję czasu wskazuje się jako jeden z najczęściej występujących stresorów. Najlepiej radzić sobie z nim nie tylko przez leczenie konsekwencji – występowania stresu – ale także zapobieganie. Odpowiednia organizacja pracy i zdolność to osiągania efektywności to jedne z bardziej cenionych umiejętności.

 • Fakty i mity czyli czym właściwie jest efektywność i jak ją osiągać.
 • Bariery efektywności i pożeracze czasu.
 • Analiza bieżącego poziomu efektywności i wyznaczenie obszarów do rozwoju.
 • Style zarządzania czasem.
 • Trening metod i narzędzi organizacji pracy własnej.
 • Plan wdrożenia zmiany w zakresie efektywności indywidualnej.

SZKOLENIE NR 3: Efektywna współpraca i komunikacja w zespole (z grą szkoleniową)

Żeby zbudować zdrowy zespół, należy najpierw zrozumieć mechanizmy nim kierujące. Nie da się zarządzać czymś czego nie rozumiemy, tak samo jak nie da się być częścią czegoś, co jest dla nas niejasne. Jako ludzie rozwinęliśmy się dzięki językowi i tenże właśnie język, przysparza nam najwięcej kłopotów. Efektywny zespół to ludzie potrafiący z odwagą I odpowiedzialnością wchodzić w interakcje. Nie da się zaprzeczyć, że u podstaw wszelkich sukcesów i porażek leży komunikacja interpersonalna.

 • Komunikacja w naszym zespole – jaka jest i co chcemy udoskonalić.
 • Zasady i metody wspierające efektywną komunikację.
 • Czynniki warunkujące skuteczne działania zespołu.
 • Role grupowe – diagnoza i wykorzystanie w pracy zespołowej.
 • Szanse i zagrożenia pracy zespołowej.
 • Plan rozwijania współpracy zespołowej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!