ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

ZDROWE ROZWIĄZANIA

ZDROWE ROZWIĄZANIA to cykl szkoleń dla kadry zarządzającej oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska menedżerskie w firmie. Elementy lean menagement, kultura feedbacku i zwiększenie ergonomii w miejscu pracy to kluczowe rozwiązania z poziomu firmy, które pomogą dokończyć proces budowania Zdrowej Organizacji.

SZKOLENIE NR 1: Efektywne zarządzanie i organizacja pracy zespołu – z grą szkoleniową dla menadżerów

Celem szkolenia jest dostarczenie (w oparciu o grę menedżerską) wiedzy oraz umiejętności w zakresie organizowania sobie oraz swoim zespołom czasu pracy. Uczestnicy dowiedzą się jakie mechanizmy psychologiczne wpływają na nasze umiejętności zarządzania czasem, poznają swoje mocne strony oraz ograniczenia w kontekście zarządzania czasem, poznają techniki wspierające efektywne organizowanie czasu pracy oraz opracują plan rozwoju.

 • Lean Menagement jako metoda efektywnego zarządzania.
 • Bariery efektywności, obszary marnotrawstwa i pożeracze czasu.
 • Budowanie zaangażowania i zarządzanie zmianą w organizacji ciągle doskonalącej się.
 • Style zarządzania czasem członków zespołu a sposób zarządzania pracą zespołu.
 • Trening metod i narzędzi organizacji pracy własnej.
 • Trening metod i narzędzie organizacji pracy zespołowej.

SZKOLENIE NR 2: Moc feedbacku i rozwiązywania konfliktów (z grą szkoleniową).

Informacja zwrotna bywa porównywana do prezentu, który możemy dać sobie wzajemnie w relacjach interpersonalnych. Informacja zwrotna członka zespołu jest więc prezentem w rozumieniu dostarczaniu nam informacji o potrzebach, oczekiwaniach, konieczności zmian z naszej strony w rzetelnej i opartej na faktach ocenie innych osób. W tym sensie kultura udzielania bieżącej profesjonalnej informacji zwrotnej wewnątrz zespołu jest wielkim i pięknym prezentem – wartością, czynnikiem rozwoju zespołu i cegiełką w budowaniu współpracy.

 • Kultura feedbacku.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Konflikty w pracy i mechanizm nawarstwiania się nieporozumień.
 • Trening metod rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Zasady i trening metod prowadzenia trudnych rozmów.

SZKOLENIE NR 3: Ergonomia pracy

 • Miniaudyt ergonomicznej organizacji stanowisk i metod pracy.
 • Istota ergonomii pracy.
 • Wymagania prawne.
 • Przegląd praktyk zwiększania ergonomii pracy (z uwzględnieniem branży organizacji) – narzędzia, metody pracy, organizacja pracy.
 • Plan na wdrożenie ulepszeń w zakresie zwiększenia poziomu ergonomii pracy.

Ostateczny kształt Programu w Twojej firmie powstanie w wyniku badania dobrostanu pracowników w formie ankiety.

Z 12 tematów zbudujemy program w opcji START, OPTIMUM lub PLUS.

Zapewniamy zarówno wpływ osób zarządzających na charakter projektu spójny ze strategią organizacji, jak i dane źródłowe do podejmowania decyzji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!