STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  MONIKA BARTKOWIAK 

bartos

Trener i konsultant biznesu, metodyk nauczania z wysokimi kompetencjami cyfrowymi

BIO

Jego głównym obszarem zainteresowań jest wsparcie klientów w podnoszeniu kompetencji cyfrowych oraz edukacyjnych. Projektuje i wdraża innowacje w biznesie, projektuje gry i gamifukuje szkolenia, realizuje kursy komputerowe, w tym graficzne i programistyczne oraz prowadzi badania społeczne.

Tylko w ostatnich 3 latach spędził ponad 400 godzin na salach szkoleniowych.

Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla branży rozwojowej w zakresie realizacji, projektowania i tworzenia zdalnych usług rozwojowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako animator oraz doradca kluczowy w sieci Regionalnych Ośrodków EFS, zajmując się przygotowaniem i wdrażaniem projektów innowacyjnych. Przez 8 lat pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”, wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji cyfrowej. Jest autorem kilkudziesięciu gier edukacyjnych i w każdym miesiącu projektuje następne.

Certyfikaty i wyróżnienia

  • Trener i egzaminator ECDL i VCC
  • Certyfikat Rozviyak ukończenia kursu trenerskiego
  • Laureat LISTY 100 ‘2018 i 2021 – listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce
  • Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier
  • Członek Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE