STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  /  MONIKA BARTKOWIAK 

DOROTA OLEJNICZAK

Trener biznesu, coach

BIO

Od ponad 18 lat wspieram rozwój osobisty pracowników i menadżerów. Zdobywałam doświadczenie jako konsultant w firmie doradczej, przez kilkanaście lat pełniłam funkcję kierownika i dyrektora personalnego odpowiedzialnego za rozwój zespołów pracowników na różnych szczeblach organizacji zatrudniającej ponad 5 000 pracowników.  Jestem  menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami, certyfikowanym trenerem biznesu. Pełniłam funkcję audytora Rady Nadzorczej dużej firmy. Tworzyłam standardy pracy i procedury organizacyjne dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze organizacyjnej. Od 2012 pracuję jako trener zajmując się rozwojem umiejętności miękkich, zwłaszcza komunikacyjnych i sprzedażowych oraz zwiększaniem efektywności pracy zespołów. Wspieram liderów i menadżerów jako coach i mentor. Ukończyłam Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem w trakcie certyfikacji w ramach International Coach Federation.  Ukończyłam akredytowany kurs ACSTH ICF w Meritum Szkoła Coachów oraz Business & Life Coaching –  kurs w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

Prywatnie fascynuje mnie biały śpiew i ceramika artystyczna.

POZNAJ POZOSTAŁYCH TRENERÓW SENSE