CSR Z SENSEM

CSR Z SENSEM

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 

WIERZYMY, ŻE POMAGANIE MA SENSE - TO NASZA MISJA, NIE OBOWIĄZEK

Dbałość o lepsze jutro i ulepszanie świata wokół to nasza wewnętrzna potrzeba. Wiemy, że każde nasze dobre działanie dziś ma wpływ na lepsze jutro.

Dlatego bierzemy udział w licznych inicjatywach o zasięgu ogólnopolskim, takich jak Szlachetna Paczka, czy WOŚP, jak również lokalnym – wsparcie poznańskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej.

NASZE WARTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Budujemy nasze usługi opierając się na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności opartej o zasady etyki.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

W naszym zespole każdy ma swoją osobowość, umiejętności i doświadczenia, dzięki temu wspaniale się uzupełniamy i możemy działać odpowiedzialnie.

EKOLOGIA

Każdego dnia dbamy o to aby minimalizując negatywny wpływ na środowisko, bo wierzymy, że każdy mały krok dla naszego eko systemu ma znaczenie.

DZIELIMY SIĘ DOBREM

Wierzymy, że dobro i szczęście, to jedyne rzeczy na świecie, które się mnożą, gdy się nimi dzieli. Dlatego chętnie angażujemy się w niesienie wsparcia tym co bardziej tego potrzebują.

NASZE INICJATYWY

Angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne wspierając społeczną odpowiedzialność biznesu – poznajcie kilka z nich, które wspieraliśmy w ostatnim czasie. 

Obserwuj nas